Pastorale Toerustingsavond – een terugblik 

Dinsdagavond 14 maart hebben we een mooie Pastorale Toerustingsavond gehad, onder leiding van ds. Klaas van Meijeren (IZB). Veel werkers in de pastorale wijkteams: ouderlingen, contactpersonen, HVD-ers, diakenen en kerkrentmeesters, als ook geïnteresseerde gemeenteleden waren hierbij aanwezig. 

Pastoraat 

De nadruk lag hierbij op praktische toerusting voor een ieder die met pastoraat te maken heeft. Pastoraat is onder de hoede van de Goede Herder, in gehoorzaamheid aan zijn Woord, binnen en vanuit de gemeente van Christus omzien naar mensen.  

Liefdevol oog en open oor! 

Verdriet en Verlies 

Ds. Klaas van Meijeren schetste diverse vormen van verdriet en verlies en wat dit voor effect op mensen kan hebben.  

Hoe kun je meeleven en omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde? Meeleven hoort bij het hart van de kerk…als gemeenteleden in een kring om andere gemeenteleden heen staan. 

Bij bezoek of gesprek is het belangrijk te weten dat je er niet alleen voor staat, achter jou gaat de Goede Herder mee! 

Voordat we hier in groepjes over door gingen praten luisterden we naar het gedicht: 

Steen 

Verdriet kit al mijn krachten samen 
Zodat ik roerloos word als steen. 
Mijn hele wezen wordt materie, 
een ondoordringbaar star mysterie. 
O sla de rots, opdat ik ween. 

M. Vasalis 

Rouw 

Na de pauze ging ds. Klaas van Meijeren in op een aantal aspecten van rouw-verwerking. 

Rouw is het persoonlijk antwoord dat mensen geven op persoonlijk verlies. 

Rouwverwerking, de weg van rouw. 

Een valkuil in het pastoraat kan zijn dat je te veel spreekt en te weinig luistert. Zo lezen we in Job: Hierop antwoordde Job. ‘Dit soort dingen heb ik al zo vaak gehoord, niets dan ellende brengt mij jullie troost… 

Verdriet mag er zijn. En als je tegen het bezoek/gesprek op ziet, weet dat je het spoor van de Goede Herder volgt. Weet dat (het gebed van) de gemeente mee gaat. Bedenk dat elk verdriet, elk verlies uniek is. Oefen je vooral in luisteren. 

Een bezoekje wordt een ontmoeting als je niet wat jij wilt zeggen en adviseren belangrijk maakt, maar dat wat de bezochte zegt, denkt, zoekt en vraagt. Een luisterende houding! 

Ter afronding kregen we de volgende tips mee: 

– een bezoek is van belang, wees trouw; 
– bidt dat de Heilige Geest met je meegaat.
– heb eerbied voor verdriet: heilige grond; 
– wees aanvaardend en respectvol (bij bitterheid); 
– troost heeft vele vormen (er zijn, iets doen); 

Passend bij dit onderwerp vindt ds. Klaas van Meijeren de tekst van Psalm 42: “Zoals een hinde smacht” …. “Vestig je hoop op God …” 

Uitzicht!? 

Hoe staan we dan als christen in het leven? We mogen geloven in een persoonlijke God, en het eeuwige leven. We leven in een aardse tent, maar kijken uit naar een Hemels huis. We mogen uitkijken naar de opstanding op de jongste dag. 

Lied 947 vers 3 

Wanneer mijn hart, tot U geheven, 

het huis herkent, dat Gij ons biedt, 

blijf, Vader, mij met licht omgeven, 

en al mijn klagen wordt een lied. 

Afronding 

Na het delen van enkele zeer persoonlijke ervaringen sloten we af met het zingen van Lied 947: 

Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen …. 

Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden …. 

Wanneer mijn hart tot U geheven …. 

We kijken terug op een zeer geslaagde avond. 

Namens de Taakgroep Pastoraat, Gerjan Franken 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s