Bijzondere diensten

Heilig Avondmaal:

Het Heilig Avondmaal wordt vijf maal per jaar gevierd in zowel de ochtend- als de avonddienst. Voor langdurig zieken bestaat de mogelijkheid thuis het Heilig Avondmaal te vieren wanneer beleving van het Heilig Avondmaal in de kerk onmogelijk is. Aarzel niet dit –indien wenselijk– ter sprake te brengen. Voor gehandicapten en langdurig zieken, die moeilijk de viering in de kerk kunnen bijwonen, wordt tweemaal per jaar een viering gehouden in zorgcentrum “De Vier Dorpen”.

Doopdiensten:

Doopbediening vindt eens in de twee à drie maanden plaats. Voor de aangifte van de doop kan contact opgenomen worden met de scriba.

En verder:

Daarnaast kennen we de volgende bijzonere diensten:

  • Zangdiensten Iedere tweede zondag van de maand is er ’s avonds een zangdienst. Voor deze zangdiensten kunnen gemeenteleden liederen indienen bij de zangdienstcommissie
  • Jeugd- en gezinsdiensten Er is bij deze diensten geen kindernevendienst. De verkondiging vindt plaats in voor de kinderen begrijpelijke taal, en kinderen hebben een rol in zowel voorbereiding als uitvoering van de dienst. 
  • Gezamenlijke diensten van Hervormde Gemeente Beekbergen en Protestantse Gemeente Lieren.
  • Brondiensten zijn korte avonddiensten over een (voor jongeren) actueel thema. De leden van Ad Fontes houden aansluitend een nabespreking met de predikant.