Ouderlingen

De Here Jezus is de Goede Herder. Hij zorgt voor zijn schapen. Hij vraagt van de schapen onderling dat ze ook naar elkaar omzien. Daardoor laat Hij namelijk ook een deel van zijn zorg merken. Dit omzien naar elkaar in naam en opdracht van de Goede Herder noemen we pastoraat.

Pastoraat is een roeping voor de hele gemeente. Het gebeurt deels spontaan, als gemeenteleden elkaar opzoeken of spreken. Naast het spontane is er ook het georganiseerde pastoraat. Hierbij kun je denken aan huisbezoeken door de ouderlingen of aan crisispastoraat door de predikanten. Zij zijn onder andere voor deze speciale roeping in het ambt bevestigd. Contactpersonen helpen de wijkouderlingen met het bezoekwerk en vormen met hen de wijkteams.

Wat mooi om elkaar in moeilijke situaties eraan te helpen herinneren dat er een Herder is! Of om eenvoudig iets van de betrokkenheid van deze Herder te mogen uitbeelden in betrokkenheid op een ander. De aanspraak en de aandacht van medeschapen blijft belangrijk om met elkaar als kudde van de Goede Herder in de richting van Zijn Koninkrijk te leven en te blijven leven. Of soms opnieuw die richting te ontdekken.

Elke wijk heeft ouderlingen en enkele contactpersonen. Voor hun contactgegevens kunt u de scriba benaderen.

Jeugdouderling

Dhr. M.J. Zeeman

Wijkindeling

Sectie 1: Mevr. T. van Ark-Hendriks
Bruggelerweg, Arnhemseweg vanaf A50 tot A1, Engeland, Engelanderholt, Engelanderkamp, Engelanderweg, Konijnenkamp, Spelderholt, Berg en Dalweg, Zonnegloren, Spoekweg, Groenendaal, Oude Arnhemseweg.

Sectie 2: vacant
Amerikaweg, Bosjeslaan, de Els, Hansengraaf, Het Witte Veen, Kruisweg, Oude Apeldoornseweg, Tullekensbocht, Tullekensmolenweg vanaf Arnhemseweg tot spoorovergang, Vlinderstraat.

Sectie 3: Dhr. B.J.H. Zeggelaar
Keizersmantel, Koningspage, Atalanta.

Sectie 4: Dhr. B.J.H. Zeggelaar
Freule Hartsenplein, Papenberg, J.A. van Bumaweg, H. Minnikenweg, H. Coertsweg, dr. Ponthof, Voorste Kerkweg, Ruitersmolenweg, Stichtingsweg, Klein Canada.

Sectie 5: Dhr. H. van der Kolk
De Brink, Kanaal Zuid tot nr. 268, Nieuwe Voorweg, Veldbrugweg, Wippenpol, Wolfskuilen, Lage Haar.

Sectie 6: vacant
Kalverwei, Molenberg, Molenvaart, Voshuizen, Zwarte Bergweg, Molenakker, Het Haselt, Dorpstraat van einde bebouwde kom Beekbergen tot aan spoorwegovergang Lieren.

Sectie 7: Dhr. H.J. Bos
Lierderstraat, Lierdererf, Tullekensmolenweg vanaf spoorwegovergang tot Lierderstraat. Pastoriestraat.

Sectie 8: vacant
Albaweg, Het Oude Veen, Het Pompje, Veendijk, Kanaal Zuid vanaf nr. 268, Strooiselweg, Vinkenkamp, Wilmalaan, Witte Kruisweg, Het Zand, Klarenbeek, Wilp, Loenen, Eerbeek, Dieren.

Sectie 9: Mevr. E. van Kooten-Stolk
Achterste Kerkweg, de Hoeven, Dorpstraat vanaf Loenenseweg tot einde bebouwde kom Beekbergen, E.J. Boksweg, Heideroosweg, Hoge Bergweg, Hulhorstweg, Immenbergweg, Kerkeveld, Lage Bergweg, Loenenseweg buiten bebouwde kom Beekbergen, Ruggeweg, Zomeroord, Lierderdrift, Brandrijsweg, Reeënbergweg.

Sectie 10: : vacant
van Krevelenweg, Hietveldweg, Holleweg, juffr. Oosterweg, Hulleweg, Loenenseweg binnen bebouwde kom Beekbergen, mr. Van der Kampweg, notaris Feithpad.

Sectie 11: vacant
Veldhofweg, Koningsweg, Kuiltjesweg, Stoppelbergweg, de Kaap, Kaapbergweg, Klein Paradijs, Wipselbergweg, Groot Panorama, Schalterdalweg, Schalterbergweg, van Schaffelaarsweg, Dorpstraat vanaf Arnhemseweg tot Loenenseweg.

Sectie 12: Mevr. G. van der Blom
Hagenweg, Kerkallee, Kerkweg, Libellestraat, Waterjufferstraat, Wolterbeeklaan.

Sectie 13: Ds. J. Lammers
Zorgcentrum “De Vier Dorpen”

Sectie 14: Dhr. W.G.H. de Boer
Apeldoorn West (ten westen van het Apeldoorns kanaal),Ugchelen.

Sectie 15: vacant
Apeldoorn Oost (ten oosten van het Apeldoorns kanaal), Teuge, Twello.