Proathuus

Eén maal per week op de dinsdagmiddag organiseert een groep vrijwilligers in het Hooge Pad “Het Praothuus” een ontmoetingsbijeenkomst voor senioren. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Doel van deze bijeenkomst is de onderlinge ontmoeting en de daaruit voortvloeiende gezelligheid en aandacht voor elkaar 1 maal per maand wordt de bijeenkomst gestart met een maaltijd.