Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

13 november dhr. Bloemendal

27 novmber Ds. A. Theunisse

11 december Ds. J. Lammers