Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

20 februari Ds. Theunisse

6 maart Ds. Lammers

20 maart Ds. Schreuder