Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

22 januari Ds. Theunisse

5 februari Ds. Schreuder

19 februari Ds. J.Lammers

4 maart Dhr. Bloemendal

18 maart Ds. A. Theunisse