Diensten 4 Dorpen

Nu de bewoners van de Vier Dorpen weer terug verhuisd zijn, kwam het mooie nieuws dat het bijbeluurtje weer opgestart gaat worden op woensdagmiddag

De tijd is van 15.45-16.45 uur en om de twee weken.

We mogen dankbaar zijn dat we dit na drie jaar weer mogen organiseren.

Volgende diensten:

 
18 januari dhr.  Bloemendal
 
1 februari ds. Schreuder
 
15 februari dhr. Lammers