Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

Tot en met 31 maart vervallen de diensten in verband met het corona-virus.

18 maart Ds. A. Theunisse