Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

Tot nader order vervallen de diensten in verband met het corona-virus.