Diensten 4 Dorpen

Het Bijbeluurtje is op de woensdagen in de even weken in ´t Trefpunt en begint om 15.00.

17 april (Paasviering) dhr. Bloemendal

1 mei (HA) ds. Lammers