Kringen

Onze gemeente heeft verschillende kringen. De bedoeling van deze kringen is: onderlinge ontmoeting, geloofsopbouw en gemeenteopbouw.

Op alle kringen zijn nieuwe leden gedurende het hele jaar van harte welkom!

Bijbelkring
Op de Bijbelkring staat naast het onderlinge contact de Bijbelstudie centraal, terwijl op de gesprekskring vooral bepaalde Bijbelse onderwerpen en thema’s worden besproken.
Contactpersoon: Tiny van Rijssen, 055-533 46 89.

Gebedskring
Deze kring komt gedurende het jaar iedere 14 dagen bij elkaar om te bidden voor de gemeente en de gemeenteleden. Als een ‘verwarmingsketel’ die het huis van de gemeente verwarmt doet zij haar werk, onopvallend maar doeltreffend.
Contactpersoon: Janny Hekman tel. 0313-45 08 00.
Actuele informatie vindt u hier.