Taakgroep Vorming en Toerusting

Huidige samenstelling

  • Anne-Marie van der Grift
  • Ger van Leeuwen
  • Karin Haijes
  • Talitha Eshuis (secretariaat)
  • Jan-Willem Bergman