Informatie plaatsen

Uw informatie kan worden geplaatst:
– in de afkondiging
– op de website
– in de Scipio-app
– in Kerkklanken

U kan de hele maand informatie aanleveren. Gaarne in de mail aangeven waar de informatie geplaatst moet worden (combinaties zijn mogelijk)

Website

Informatie met een openbaar karakter plaatsen wij, gedurende maand, op de website. Nieuwsberichten worden op de homepage geplaatst. Deze berichten worden automatisch doorgestuurd naar de Scipio-app.

Scipio-app

Informatie met een besloten karakter worden, gedurende maand, enkel als nieuwsbericht in de Scipio-app geplaatst.

Kerkklanken

Zowel besloten als openbare informatie kan in de eerstvolgende editie van Kerkklanken worden geplaatst.

De kopij voor de volgende Kerkklanken moet voor 12.00 uur worden ingeleverd op:

– 5 januari 2023
– 16 februari
– 16 maart
– 20 april
– 18 mei
– 15 juni
– 20 juli
– 17 augustus
– 14 september
– 19 oktober
– 16 november
– 7 december

Wijze van aanleveren

Het liefst ontvangen wij de kopij digitaal. Dit kan gemaild worden naar:

scriba@hervormdegemeentebeekbergen.nl of kerkelijkbureau@hervormdegemeentebeekbergen.nl

Qua uniformiteit zouden wij het op prijs stellen indien lettertype Arial 11 en als regelafstand 1 wordt gebruikt. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking.