Focus

Zondag 5 december j.l. was de laatste focusdienst van blok 6. Het thema van deze dienst was ‘Zorg voor de schepping als zending’. In het focusboekje op pagina

1 2 3 41