Rondom de diensten

Koffiedrinken
Iedere eerste zondag van de maand en op de zondagen in de zomervakantie is er na afloop van de morgendienst thee of koffie drinken in het kerkelijk centrum Het Hoogepad.

Kindernevendienst
Elke zondag is er speciaal voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een kindernevendienst in Het Hoogepad. De kinderen gaan eerst naar de kerk en vervolgens rond kwart over tien onder begeleiding naar het jeugdhonk in Het Hoogepad. Daar wordt de groep gesplitst op leeftijd en wordt er voor de kinderen een verhaal verteld uit het boek “Vertel het maar”, ieder op zijn/haar eigen niveau. Tijdens de collecte, na de preek, komen de kinderen en de leiding weer terug in de kerk.
Informatie bij: Gerda Horstman, tel. 506 48 83; e-mail: horstman-g@ziggo.nl

Oppas
Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Tanja van Ark, tel.  055-506 11 22

Vervoer
Voor hen die slecht ter been zijn, is er de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Aanvragen bij de diaconie. Jan Vijfhuizen, tel. 055-576 34 56, e-mail: j5huizen@hccnet.nl

Kerkdiensten thuis
Voor ouderen en anderen die aan huis zijn gebonden, is het mogelijk de kerkdienst thuis te volgen via….. Nieuw!!

Aanvragen bij de diaconie. Jan Vijfhuizen: tel. 055-576 34 56, e-mail: j5huizen@hccnet.nl