Veilige kerk

Veel grenzen in het contact tussen onze vrijwilligers en minderjarige deelnemers aan diverse activiteiten van onze gemeente zijn niet eenduidig. Het ene kind wil bijvoorbeeld even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het juist niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle minderjarigen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen onze vrijwilligers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Uiteraard is het bovenstaande niet alleen van toepassing op minderjarigen, maar zeker ook op volwassenen. Ook hiervoor geldt dat niet alle gedragsuitingen eenduidig zijn. Een arm om een schouder kan voor de een als prettig worden ervaren, maar voor een ander juist helemaal niet. Ook hier is wel één duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten absoluut ontoelaatbaar zijn!

De Gedragscode Veilige Kerk van de Hervormde Gemeente Beekbergen bestaat uit twee delen:
– regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving;
– de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de Hervormde Gemeente Beekbergen wordt gevoerd.
Wanneer je bij ons komt meewerken / meehelpen als vrijwilliger, maar ook als stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven.

Gericht op het jeugdwerk heeft de Taakgroep Jeugd een nadere, positief geformuleerde, invulling ge-geven aan de gedragsregels.

In de gedragscode wordt verwezen naar een te downloaden protocol van de PKN.