Taakgroep communicatie

Binnen de taakgroep Communicatie houden we ons bezig met de vraag: Wat willen aan wie vertellen en hoe doen we dat.

Bij de vraag “aan wie” komen we op de doelgroepen. Binnen de taakgroep richten we ons tot een vijftal doelgroepen: Sterk betrokken gemeenteleden, ouderen, gezinnen, jongeren van 16-25, en randkerkelijken en dorpsgenoten.

Voor wat betreft het “hoe” gaan we aandacht besteden aan het optimaal gebruik maken van de verschillende communicatiemiddelen waaronder website, kerkklanken, digitale nieuwsbrief, kerkradio/kerk tv, beamers, social media, rondom de eredienst (zoals afkondigingen, flyers, etc), spandoeken en niet-eigen media zoals bv dorpsvizier.

Momenteel is de taakgroep communicatie in ruste.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.