Scipio app

Onze kerk gaat over op digitaal collecteren met de Scipio App!

Meer en meer betalen we met een bankpas in plaats van contant geld. Hierdoor hebben we soms weinig (klein)geld in de portemonnee. Daarnaast is het voor velen van ons interessant om collectebijdragen fiscaal aftrekbaar te maken. In onze kerk kan dat tot nu toe uitsluitend via de bekende collectebonnen. Daar komt een extra manier bij: digitaal betalen/bijdragen via een app op de telefoon. Bijgaand een plaatje hoe zoiets er uitziet.

ScipioApp

Binnenkort starten we in onze kerk met de introductie van de Scipio App. Deze app is gekoppeld aan onze ledenadministratie en kent verschillende functies. Een belangrijke mogelijkheid is om digitaal te collecteren met behulp van de mobiele telefoon. Velen kennen of gebruiken de mogelijkheid al om via de telefoon te betalen.

De werking is vergelijkbaar met de collectebonnen:

  1. Elk gemeentelid heeft binnen de Scipio App een tegoed. Is het tegoed op, dan kan de persoon deze direct opwaarderen met een door hem/haar opgegeven bedrag. Het opwaarderen betekent tegelijk een eenmalige machtiging voor automatische incasso.
  2. Het oorspronkelijke saldo voor het opwaarderen plus het nieuwe bedrag wordt het nieuwe tegoed in de Scipio app.
  3. Als er gecollecteerd wordt kan men de collecte aanwijzen en aangeven welk bedrag men wil geven. Dit kan men dus doen per collecte.
  4. Geven via de Scipio-app kan tijdens de dienst, zoals tijdens de “normale” collecte, maar ook later. In de praktijk zullen de collectebestemmingen enkele dagen open staan, zodat men niet precies tijdens de dienst hoeft te geven.
  5. Collectes voor bijzondere doelen kunnen eventueel enkele weken open blijven staan. Dit is ter beoordeling door de diaconie.
  6. Het gegeven bedrag wordt afgeboekt van het tegoed.

In verband met de coronacrisis is er hard aan gewerkt om de invoering van deze app, waarvoor al langer plannen waren, zo snel mogelijk te kunnen starten. Het is immers lastig geworden om de wekelijkse collecte uit te voeren. De kerkenraad hoopt dat het met de invoering van dit hulpmiddel voor de gemeenteleden gemakkelijker wordt aan de collecte te blijven bijdragen.

Wat gebeurt er met de collectebonnen?

De collectebonnen blijven gewoon beschikbaar voor alle gemeenteleden. De Scipio app gebruikers met collectebonnen kunnen die, zodra de normale diensten weer zijn begonnen, alsnog opmaken.

Bij wie kan ik terecht met vragen over dit onderwerp?

Bij vragen kunt u terecht bij het kerkelijk bureau. Binnen het college van kerkrentmeesters zijn Bart van der Pot en Dirk van der Grift aangewezen als vraagbaak over dit onderwerp.

Een collectegift is anoniem. Hoe zit dat bij gebruik van de app?

Het gemeentelid dat een bedrag geeft aan een (collecte)doel, ziet de afzonderlijke bedragen in de Scipio app. De kerk ziet alleen welke totaalbedragen gegeven worden (zijn afgeschreven van de tegoeden van de gemeenteleden). Als kerk zien we alleen de totaalbedragen die per collectedoel zijn afgeschreven (dus de optelsom van alle giften per collectedoel). Met behulp van deze overzichten kan na afloop van een periode het juiste bedrag per collectedoel worden overgeschreven of gereserveerd.

Hoe veilig is de app?

Alleen de leden van de gemeente en de geregistreerde gastleden krijgen toegang tot de app. De toegang is gebaseerd op het opgegeven e-mailadres van het gemeentelid.

Hoe kan ik de Scipio app op mijn telefoon installeren?

Gemeenteleden waarvan een e-mailadres bekend is krijgen 15 juni een e-mail met de uitnodiging om de app te installeren. In de mail staat beschreven hoe men de Scipio app kan installeren en activeren. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

Heeft u 16 juni nog geen e-mailadres ontvangen, of heeft u een e-mail ontvangen op een onjuist e-mailadres? Stuur dan een e-mail naar het kerkelijk bureau waarin u aangeeft dat u uw e-mailadres wilt laten registreren en dat u de Scipio app wilt gaan gebruiken. U ontvangt dan alsnog de instructie per e-mail.

Ik heb nog geen mailadres doorgegeven of het mailadres is verouderd en ik wil wel de Scipio app gebruiken. Hoe kan ik dan de Scipio app activeren?

U kunt dan een mail sturen naar het kerkelijk bureau waarin u aangeeft dat u uw mailadres wilt laten registreren en dat u de Scipio app wilt gaan gebruiken. Het kerkelijk bureau zal dan het mailadres in de ledenadministratie opnemen en u een e-mail sturen met de uitnodiging om de Scipio app te installeren

Hoe betaal ik voor het tegoed in de Scipio App?

Het gemeentelid geeft in de Scipio app aan met welk bedrag hij/zij het tegoed wil opwaarderen. Vervolgens wordt dit bedrag via een eenmalige automatische incasso geïncasseerd.

Kan er nog meer met de Scipio app?

Met deze app is ook een deel van de ledenadministratie toegankelijk. Hiermee is het mogelijk om bijvoorbeeld een digitale versie van de adreslijst te raadplegen of berichten te versturen naar (groepen van) leden. Uiteraard spelen privacyaspecten hierbij een grote rol. Daarom is besloten om deze functies nog niet te gaan gebruiken.
Al deze functies vergen nog de nodige voorbereiding en zullen dus geleidelijk worden ingevoerd.