Scipio app

Onze kerk gebruikt de Scipio App voor digitaal communiceren en digitaal collecteren!

Digitaal communiceren

In de Scipio-app plaatsen we informatie over:
– het doel van de collecten (Collecte)
– onze activiteiten (Agenda)
– berichten met een meer vertrouwelijk karakter van onze gemeente (Nieuws/vertrouwelijk)
– berichten met openbare informatie, zoals geplaatst op onze website op de Homepage (Nieuws/van website)
– bijbelleesrooster (Bijbel lezen)
– contactgegevens (Contact)
– informatie over gemeenteleden (Verjaardagen en Ledenlijst)

Regelmatig breiden we het aantal functies uit met nieuwe functies. Sommige functies zijn tijdelijk:
– veertigdagentijd (40 dagen Podcast) 

Digitaal collecteren

Meer en meer betalen we met een bankpas in plaats van contant geld. Hierdoor hebben we soms weinig (klein)geld in de portemonnee. Daarnaast is het voor velen van ons interessant om collectebijdragen fiscaal aftrekbaar te maken. In onze kerk kon dat uitsluitend via de bekende collectebonnen. Daar is een extra manier bijgekomen: digitaal betalen/bijdragen via een app op de telefoon. Bijgaand een plaatje hoe zoiets er uitziet.

ScipioApp

In onze gemeente gebruiken we de collecte-functie van de Scipio App. Deze app is gekoppeld aan onze ledenadministratie en kent verschillende functies. Een belangrijke mogelijkheid is om digitaal te collecteren met behulp van de mobiele telefoon. Velen kennen of gebruiken de mogelijkheid al om via de telefoon te betalen.

De werking is vergelijkbaar met de collectebonnen:

  1. Elk gemeentelid heeft binnen de Scipio App een tegoed. Is het tegoed op, dan kan de persoon deze direct opwaarderen met een door hem/haar opgegeven bedrag. Het opwaarderen betekent tegelijk een eenmalige machtiging voor automatische incasso.
  2. Het oorspronkelijke saldo voor het opwaarderen plus het nieuwe bedrag wordt het nieuwe tegoed in de Scipio app.
  3. Als er gecollecteerd wordt kan men de collecte aanwijzen en aangeven welk bedrag men wil geven. Dit kan men dus doen per collecte.
  4. Geven via de Scipio-app kan tijdens de dienst, zoals tijdens de “normale” collecte, maar ook later. Hoe dat werkt ziet u in het filmpje. In de praktijk zullen de collectebestemmingen enkele dagen open staan, zodat men niet precies tijdens de dienst hoeft te geven.
  5. Collectes voor bijzondere doelen kunnen eventueel enkele weken open blijven staan. Dit is ter beoordeling door de diaconie.
  6. Het gegeven bedrag wordt afgeboekt van het tegoed.

De kerkenraad hoopt dat het met de invoering van dit hulpmiddel voor de gemeenteleden gemakkelijker wordt aan de collecte te blijven bijdragen.

Wat gebeurt er met de collectebonnen?

De collectebonnen blijven gewoon beschikbaar voor alle gemeenteleden. De Scipio app gebruikers met collectebonnen kunnen die, zodra de normale diensten weer zijn begonnen, alsnog opmaken.

Bij wie kan ik terecht met vragen over dit onderwerp?

Bij vragen kunt u terecht bij het kerkelijk bureau. Binnen het college van kerkrentmeesters zijn Bart van der Pot en Dirk van der Grift aangewezen als vraagbaak over dit onderwerp.

Een collectegift is anoniem. Hoe zit dat bij gebruik van de app?

Het gemeentelid dat een bedrag geeft aan een (collecte)doel, ziet de afzonderlijke bedragen in de Scipio app. De kerk ziet alleen welke totaalbedragen gegeven worden (zijn afgeschreven van de tegoeden van de gemeenteleden). Als kerk zien we alleen de totaalbedragen die per collectedoel zijn afgeschreven (dus de optelsom van alle giften per collectedoel). Met behulp van deze overzichten kan na afloop van een periode het juiste bedrag per collectedoel worden overgeschreven of gereserveerd.

Hoe betaal ik voor het tegoed in de Scipio App?

Het gemeentelid geeft in de Scipio app aan met welk bedrag hij/zij het tegoed wil opwaarderen. Vervolgens wordt dit bedrag via een eenmalige automatische incasso geïncasseerd.

Hoe veilig is de app?

Alleen de leden van de gemeente en de geregistreerde gastleden krijgen toegang tot de app. De toegang is gebaseerd op het opgegeven e-mailadres van het gemeentelid.

Hoe kan ik de Scipio app op mijn telefoon installeren?

U kunt dan een mail sturen naar het kerkelijk bureau waarin u aangeeft dat u uw mailadres wilt laten registreren en dat u de Scipio app wilt gaan gebruiken. Het kerkelijk bureau zal dan het mailadres in de ledenadministratie opnemen en u een e-mail sturen met de uitnodiging om de Scipio app te installeren.