Taakgroep Jeugd

Huidige samenstelling:

  • Marc-Jan Zeeman (jeugdouderling, lid van Kleine Kerkenraad)
  • Gijsbert van Duijvenboden (jeugddiaken)
  • Anne-Marie van der Grift