Diaconaal

Deelgenoten: Thomas en Cobi Roest

Thomas en Cobi Roest gaan naar Thailand en … Wij gaan hen supporten!

In Thailand wonen vier keer zoveel mensen als in Nederland. Maar van elke 100 inwoners is er maar een, die Jezus kent. Veel mensen hebben het evangelie dus nog nooit gehoord.

Thomas en Cobi hebben het verlangen om Jezus te delen met élke Thai die Zijn liefde nog niet kent. Kerkplanting, en het beginnen van nieuwe gemeente is in Thailand nog zeer actueel.  Als Jezus in je hart woont, wil je Hem delen. De opdracht om zendingswerkers uit te zenden is aan elke gemeente gegeven. “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.” (Johannes 20: 21)

Thomas en Cobi worden vanuit de Sionsgemeente in Veenendaal uitgezonden. Onze gemeente heeft ervoor gekozen om dit jonge gezin te gaan ondersteunen.

Volg Thomas en Cobi  op hun site via deze link.