Taakgroepen

Naast het kerkelijke werk dat door de gekozen ambtsdragers wordt gedaan, vinden er vele activiteiten plaats in taakgroepen.

De taakgroepen worden elk vertegenwoordigd in de Kleine kerkenraad door één van de ambtsdragers.