Hoe kunt u schenken of nalaten aan een goed doel (bijvoorbeeld onze eigen kerk)? 

Regelmatig krijg ik, mede vanuit mijn vak als notaris, vragen over de mogelijkheden van schenken en nalaten aan een goed doel, en wel in het bijzonder aan onze eigen Hervormde Gemeente. Vandaar dit stuk in Kerkklanken. Over beide mogelijkheden, schenken en nalaten, wil ik u nader informeren. 

Gelet op de hoeveelheid informatie knip ik dat in tweeën, het eerste deel gaat over schenken en het tweede deel gaat over nalaten. In deze uitgave van Kerkklanken het eerste deel en in de volgende uitgave volgt het tweede deel. 

Schenken 

Schenken kan op twee manieren: 

1. een periodieke schenking; 

2. een éénmalige schenking. 

Als het goede doel van uw keuze een ANBI (een algemeen nut beogende instelling) of een SBBI (sociaal belang behartigende instelling) is, zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de aftrek van zowel eenmalige als periodieke schenkingen gelden wel drempels en maximale bedragen. 
 

ANBI’s betalen in beginsel geen belasting over de ontvangen schenkingen.  

Goed om te weten dat zowel onze Hervormde Gemeente als de Diaconie als ANBI zijn gecertificeerd. 

Periodieke schenkingen zijn vaak voor 100% voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.  

Er worden door de belastingdienst wel enkele eisen gesteld: 

  • u maakt voor minimaal 5 jaar op rij een bedrag over; u hebt vastgelegd wanneer de schenking stopt; 
  • het bedrag is elk jaar even groot; 
  • er mag geen tegenprestatie aan de schenking verbonden zijn; 
  • er geldt geen drempel, wel een maximum van € 250.000,00 per jaar;
  • de schenking mag niet in contanten gedaan worden; 
  • de minimale leeftijd van de schenker is 18 jaar;
  • de echtgeno(o)t(e) moet op grond van de wet accoord te gaan met de schenking; 

Een periodieke schenking eindigt in beginsel bij overlijden van de schenker. Er kunnen echter ook nog andere beëindigingsgronden worden opgenomen, zoals daling van inkomen van de schenker of het verliezen van de ANBI-certificering. 

Een notariële akte voor een periodieke schenking is niet meer verplicht, het mag natuurlijk wel. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en het goede doel is ook voldoende.  

De eenmalige schenking is wellicht beter bekend, u kunt daarbij denken aan de bijdrage aan de Kerkbalans of het tussentijds overmaken van een bijdrage. 

Voor de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van giften aan een ANBI zijn er de volgende eisen. Er geldt een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het “drempelinkomen”. Het drempelinkomen bestaat uit alle inkomsten uit box 1, 2 en 3, zonder de persoonsgebonden aftrek. Bij het invullen van de belastingaangifte kan het drempelinkomen worden berekend. De drempel voor giftenaftrek bedraagt 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Wat boven dit drempelbedrag is geschonken aan goede doelen, mag als aftrekpost worden opgevoerd. Er geldt ook een maximum voor de belastingaftrek. Het totaal aan giften mag niet hoger zijn dan 10% van het “drempelinkomen”. 

Bij de aangifte voor de inkomstenbelasting hoeft geen bewijs te worden geleverd van giften aan goede doelen. Bewijzen moeten er wel zijn als de Belastingdienst erom vraagt. Meestal liggen de giften vast in bankafschriften. Giften aan collectanten waarvan geen kwitantie is, zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Bij de aanschaf van collectebonnen is dat bewijs er wel (naast dat het erg praktisch is om niet te hoeven zoeken naar passend geld). Hetzelfde geldt voor de giften via de Scipio-app. 

Tot zover over het schenken. In de volgende uitgave meer over nalaten. Dus wordt vervolgd. 

Harold de Boer 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s