Bijbelvertaling in kerkdienst – slot

 De grote kerkenraad heeft onlangs besloten de NBV21 te gaan gebruiken als de nieuwe ‘huisbijbel’ in onze erediensten. Dit betekent dat gewoonlijk uit deze vertaling gelezen zal worden en niet meer uit de verouderde vertaling van 1951 (NBG’51). Dit zal gebeuren met ingang van 13 maart 2022.  

Belangrijkste motief voor deze keuze is de verstaanbaarheid van de tekst voor met name kinderen, jongeren en gezinnen. Daarbij denken we ook aan het missionaire aspect, aan die dorpsgenoot, die zomaar eens uit interesse een dienst meemaakt of aan een ongelovige vriendin of collega die je voor een dienst hebt uitgenodigd. 

Naast de NBV21 zal ook de Herziene Statenvertaling (HSV) op de kansel liggen voor (gast)predikanten die aan die vertaling de voorkeur geven of als een incidentele tekst aanleiding geeft uit die vertaling te lezen.  

Op deze manier willen we de goede Bijbelvertalingen die in de afgelopen jaren beschikbaar zijn gekomen, gebruiken voor de opbouw van de gemeente. Dankbaar zijn we voor het vele werk dat door zeer veel deskundigen is gedaan om de schat van Gods Woord ‘in onze eigen taal’ beschikbaar te maken. Dat blijft een doorgaand proces. 

Dank aan ieder die in dit traject om tot een nieuwe huisbijbel te komen, heeft meegedacht en zijn/haar inbreng heeft gegeven, nu en in verleden jaren. 

Jesaja profeteert in Jes.55:10-11: ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord, dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.’ De zegen van deze belofte hopen we ook uit de nieuwe Bijbelvertalingen te ontvangen. 

Namens de kerkenraad, 

Ds. Adriaan Theunisse 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s