Verslag Generale Synode – 11 en 12 november 2022 

De eerste dag in Lunteren begon met een viering in het kader van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Begeleid door een klein combo kregen we door deze viering een idee van de internationale vieringen op de Assemblee in Karlsruhe. Zo ervaarden we iets van de wereldkerk.  

Dat ook onze eigen kerk veelkleurig is kwam naar voren in de presentatie van een nieuwe kerngemeente vanuit Betondorp. Een mooi inkijkje in hoe zo’n nieuwe kerkplek tot stand komt. 

Tussendoor was er ook een grondig gesprek met de Raad van Toezicht van de PThU.  

Zo’n gesprek heeft tijd nodig. Juist omdat het gaat om de zorgvuldigheid waarmee de kerk om wil gaan met de opleidingen van nieuwe professionals. Daarna een presentatie van de nota ‘Speelruimte gezocht – Protestantse visie op kerkgebouwen’. We kregen diverse voorbeelden te horen van hoe gemeentes omgaan met hun gebouwen. Dit kan verrassend uitpakken en ook aan de kerkelijke gemeenschap weer nieuwe inspiratie geven. Zeker voor veel gemeenten die te maken krijgen met krimp en zorgen hebben over hun gebouw. De Nota kan een mooi aanzet zijn om ook plaatselijk weer opnieuw te kijken naar de waarde van onze kerkgebouwen.   

In de avond was er een Avondmaalsviering. Deze werd gehouden in de Gereformeerde Kerk van Lunteren. We werden gastvrij ontvangen door de ambtsdragers van de plaatselijke gemeente.  

Zo vierden we echt in het midden van de kerk.   

Op de tweede dag kwam het rapport ‘Werk aan de Schuilplaats’ opnieuw aan de orde.  

Er was eerder al gesproken over bijvoorbeeld de invoering van de VOG voor werkers in de kerk.  

Ook de aanstelling van vertrouwenspersonen in de gemeente kreeg opnieuw aandacht.   

Maar bovenal ging het gesprek over hoe ook in de kerk blijkt dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag tekort gedaan wordt. We hebben het te snel over de daders en wat zij kunnen of moeten doen. Daarom sprak de synode onder andere uit:  

Berouw te hebben over het feit dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we 

met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan 

en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen.  

De Synode wil hiermee uitspreken dat we als kerk geroepen zijn naar slachtoffers om te zien.  

In het vervolggesprek werd duidelijk dat daders waard nodig ook de toegang tot het ambt ontzegd kan worden.   

Na een aantal kerkordelijke wijzigingen kwam het gesprek op de vraag of de kerk zich uit dient te spreken over relaties. Er werd besloten aan het begin van volgend jaar aan de slag te gaan met relevante vraagstukken rondom dit thema. Juist om plaatselijk gemeenten te kunnen helpen om hierover in gesprek te gaan. Zo sloten we de twee dagen in een goede onderlinge sfeer af.  

Dit was voor mij de laatste synode, aangezien mijn termijn er op zit. Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik het gevoel kreeg mee te mogen draaien in de ‘keuken van de kerk’.  

Inmiddels is vanuit de Classis Veluwe een nieuwe afgevaardigde gekozen. Vanaf deze plek wens ik de afgevaardigden een zegenrijke toe in de Synode.  

Ds. Marrit Bassa 

Heerde 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s