Meditatie

Lezen: Romeinen 1 : 16 en 17 

HERVORMINGSDAG 2022 

 Rond de maandwisseling oktober – november zijn er nogal wat bijzondere dagen. Op 31 oktober is er allereerst Halloween, een feestdag waar in kerkelijke kring meestal niet zo enthousiast wordt gereageerd (om een understatement te gebruiken). Het feest heeft een heidense oorsprong. Op 1 november is het Allerheiligen en op 2 november is het Allerzielen. De laatste twee hebben een Rooms-Katholieke oorsprong.  

 In de kerk vragen we vooral aandacht voor de Hervormingsdag van 31 oktober. Luther had allerlei misstanden in de Rooms katholieke kerk van zijn dagen op het oog en wilde daar aandacht voor vragen. En Allerheiligen van 1 november was een kerkelijke feestdag waardoor heel veel mensen rondom de kerk te vinden waren. Dus het was tactisch van Luther dat hij daags voor 1 november zijn 95 stellingen timmerde aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. 31 oktober is een dag geworden die in de protestantse traditie levend wordt gehouden. Luther was daarbij geïnspireerd door wat hij in Romeinen 1 : 16 en 17 las. Een mens wordt niet gerechtvaardigd door de werken maar door het geloof. 

 Gelukkig leven we in een tijd waarin de verschillen tussen Rooms-katholiek en protestant niet breed worden uitgemeten maar waarin het gesprek gezocht wordt. Natuurlijk zijn er verschillen in beleving maar belangrijker is dat in het gesprek ontdekt wordt wat beide tradities zo al gemeenschappelijk hebben. 

Heel breed (zowel protestant als katholiek) wordt de gedachte gedeeld dat een mens aangewezen is op genade: je mag er zijn met al je hebben en houden, met al je sterke en zwakke kanten. Gods lankmoedigheid is groot, zo zingt psalm 103. D.w.z. Hij maakt zijn gemoed heel lang als ware het een elastiek. Steeds meer leeft het besef in beide tradities dat dit de basis is en dat er niet veel van terecht komt als mensen op zichzelf zijn aangewezen.  

Dat is trouwens wat anders dan alverzoening. Dat heeft altijd de klank van “maakt niet uit hoe je leeft, God vergeeft het wel”. Daar is de Bijbel heel duidelijk in dat dit niet de bedoeling is. Wat wel bedoeld wordt is dit: Gods verzoening gaat heel ver en Hij nodigt ons uit om in geloof die verzoening te aanvaarden, zo maar om niet.  

Houdt de Hervormingsdag maar in ere en ga het gesprek maar aan met de Rooms katholieke broeders en zusters zonder voorafgaand beeld van de gesprekspartner, maar ga in een open communicatie maar staan voor deze rijke evangelieboodschap. En je zult ontdekken hoe je veel deelt met je gesprekspartner die misschien sommige dingen heel anders beleeft en heel anders doet maar met wie je deze basis mag delen. 

Ds. Jan Lammers 

VOOR U GELEZEN: 

*Als God geen vergeving kende, zou zijn paradijs leeg blijven (Arabisch spreekwoord) 

*Veelal weet ook de linkerhand niet wat de linkerhand doet. 

VOOR U GEHOORD: 

*Een rabbijn: Als je van een tekst twaalf verschillende uitleggingen weet, dan heb je een vermoeden wat er staat (gehoord tijdens de gemeenteavond van 13 oktober jl.) 

BIJ DE KERKDIENSTEN 

In november hoop ik voor te gaan in vijf kerkdiensten. 

Allereerst op de dankdag voor gewas en arbeid, op woensdag 2 november. De tekst is dan Lucas 12: 16-21, het verhaal van de rijke dwaas. 

Op 6 november is er voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Tevens zal dit een doopdienst zijn: Suus Dirkje Catharina Rorije wordt gedoopt. Suus is het zusje van Vic die ook in onze kerk gedoopt is en het dochtertje van Herbert en Anne Rorije – Crum (Bijenkorf 55, 6961 PA  Eerbeek.  

Op 13 november hoop ik in beide diensten voor te gaan, ’s morgens in de avondmaalsdienst en ’s avonds in de dienst waarin het avondmaal wordt voortgezet en er ook de dankzegging is. In beide diensten komt de tekst uit Ruth 2. ’s Morgens vers 3b, het woordje toeval, ’s Avonds vers 14b, het extra van het evangelie. Op 20 november is er de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan worden de overledenen gedacht (het deelwoord van het werkwoord gedenken).  De tekst is dan opnieuw uit Ruth 2. Dan vers 20m. Thema is: blijvende banden

  In de overige diensten gaan gastvoorgangers voor. Op 27 november begint met de adventstijd een nieuw kerkelijk jaar. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s