Focus

Op 14 juni j.l. was de laatste focusdienst van blok 2 ‘Jezus dichtbij’. Het thema in deze dienst was ‘Een brief van Jezus’. We mochten

1 2 3 4 5 19