Benjaminclub

Demetrius in Efeze  Dinsdagavond 11 mei kwamen we weer bij elkaar. We lazen met elkaar uit de bijbel over Paulus en Demetrius ( Handelingen 19: 20-40 ).  Samen praatten we hierover door

1 3 4 5 6 7 36