Vanuit de Kerkenraad

Gemeente-avond 13 oktober: een terugblik 

Donderdag 13 oktober hebben we op de gemeente-avond stil gestaan bij de start van het beroepingsproces, bij de zorgen om de kerk van morgen en kort bij de besluitvorming met betrekking tot het uitnodigen van vrouwelijke gastvoorgangers. We zijn dankbaar voor de grote opkomst en het enthousiasme waarin gesproken werd over deze onderwerpen.  

De bespreking van de Misse en Visie uit 2014 en de profielschets uit 2012 heeft een rijke oogst opgeleverd aan TOP’s (wat u goed vindt) en TIP’s (wat u graag veranderd ziet). Deze oogst hebben we verderop in Kerkklanken volledig opgenomen. Als u nog aanvullende opmerkingen wilt maken, kan u die nog tot 6 november opsturen naar scriba@hgbb.nl. 

Het beroepingsproces  

We krijgen nog steeds regelmatig de vraag of we al een nieuwe predikant hebben, of dat het beroepingsproces al een beetje vlot, en of we niet snel een beschikbare predikant moeten beroepen, en niet teveel tijd moeten verliezen aan vergaderen. Voor deze tekenen van belangstelling en ondersteuning blijven we erg dankbaar. Echter zijn we gebonden aan een aantal procedures. Hierover schreven we vorige maand ook in Kerkklanken. Daarbij zijn we toen ingegaan op het werk van de afgelopen periode en kort op de volgende stappen. Denk aan het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring (kunnen we een predikant betalen?), toestemming vragen om een vacature te mogen stellen, instellen van een beroepingscommissie en formuleren van de opdracht voor de beroepingscommissie. Stappen die we, als gemeente behorend tot PKN moeten zetten, maar pas kunnen zetten nadat de profielschetsen zijn vastgesteld. 

Gebaseerd op de oogst van de gemeente-avond van 13 oktober actualiseert de kerkenraad de profielschets van de gemeente en de profielschets voor de predikant. Op 10 november hoopt de kerkenraad dit afgerond te hebben. Daarbij zullen niet alle gemaakte opmerkingen één-op-één terug kunnen komen. De kerkenraad probeert bij het opstellen van de profielschetsen recht te doen aan het veelzijdige karakter van onze gemeente. 

Ter voorbereiding op de gemeente-avond van 18 november zullen we de profielschetsen publiceren op de Scipio-app en op zondag 13 november exemplaren bij de uitgang onder de toren leggen. 

Na 18 november kan de nog te vormen beroepingscommissie aan de slag om te komen tot een te beroepen predikant. Hiervoor hebben zich op de gemeente-avond van 13 oktober al enkele gemeenteleden beschikbaar gesteld. Wanneer u ook interesse heeft of u zich beschikbaar wilt stellen voor deze commissie, dan horen we dat graag van u (meldt u zich bij de scriba). Het zou fijn zijn als de commissie een afspiegeling van onze veelzijdige gemeente is. Wanneer u namen in wilt dienen van predikanten/proponenten die voor een beroep in aanmerking zouden kunnen komen, kunt u die doorgeven aan de scriba. 

Vrouwelijke gastvoorganger 

Tijdens de bespreking van dit thema op de gemeente-avond van 2 juni zijn door gemeenteleden zowel procesmatige als inhoudelijke opmerkingen gemaakt bij het voorgenomen standpunt om vrouwelijke gastvoorgangers uit te nodigen. Een belangrijke rode draad in de procesmatige opmerkingen had betrekking op de inhoudelijke voorbereiding, zoals het ontbreken van informatie op papier (zowel van tevoren als tijdens de avond) en het ontbreken van de gelegenheid tot het stellen van vragen. Enkele gemeenteleden hebben de afgelopen maanden via mail of in persoonlijke gesprekken aangegeven welke uitkomst zij graag zouden zien. 

Vooruitlopend op de bespreking in de kerkenraad hebben we in Kerkklanken de notitie gepubliceerd die de Taakgroep Eredienst in 2018 heeft opgesteld, en die in de kerkenraad in 2018 en 2019 leidend is geweest in de bespreking.  

In de kerkenraad van 29 september hebben we geconcludeerd dat de aangereikte inhoudelijke opmerkingen geen aanleiding geven om het voorgenomen standpunt aan te passen. De meeste van deze inhoudelijke punten waren al besproken in de kerkenraad.  

Op de gemeente-avond van 13 oktober heeft de kerkenraad aangegeven binnenkort een avond te willen organiseren om met gemeenteleden in gesprek te gaan over het gevolgde proces. Hiervoor hebben zich 8 gemeenteleden aangemeld. 

Begrotingen 2023 

Op een van de volgende pagina’s treft u de begrotingen 2023 van het College van Kerkrentmeesters en van de Diaconie aan. Overeenkomstig onze plaatselijke regeling liggen de begrotingen gedurende de periode van 1 november tot en met 14 november ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Mocht u deze in willen zien of anderszins vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres gert.v.gelder@hgbb.nl (voor CvK) of jan.vijfhuizen@hgbb.nl (voor de Diaconie). Graag maken wij dan daarvoor met u in deze periode een nadere afspraak om de begroting 2023 nader in te zien en eventuele vragen te beantwoorden. 

Gemeente-avond 18 november  

De gemeente-avond staat in het teken van twee onderwerpen: de begrotingen en het beroepingsproces. Deze twee onderwerpen verdienen aandacht. Maar we willen ook vasthouden aan de goede traditie om na de pauze samen te zijn met alle vrijwilligers. Wij denken dat dat kan.  

De begroting van College van Kerkrentmeesters is in lijn met de financiële cijfers die we de afgelopen periode regelmatig hebben besproken bij het vaststellen van de Jaarrekening en bij de bespreking van onze financiële toekomst. Beide begrotingen zijn in lijn met het meerjarig beleid van onze colleges. Wij vragen u om gebruik te maken van de mogelijkheid om de komende weken verduidelijkende vragen al te stellen aan Gert van Gelder of Jan Vijfhuizen. 

Voor de profielschetsen heeft u op en na de gemeente-avond van 13 oktober uw persoonlijke aandachtspunten mee kunnen geven. De kerkenraad reikt u rond 10 november geactualiseerde versies aan. Wij vragen u om bij de beoordeling van deze versies u de vraag te stellen of ze recht doen aan het veelzijdige karakter van onze gemeente. 

Wij hopen u te ontmoeten op 18 november. De gemeente-avond begint om 19.30. Inloop met koffie en thee vanaf 19.00. We hopen om 20.30 klaar te zijn, zodat we na een korte pauze kunnen beginnen met de vrijwilligersavond. 

Vrijwilligersavond, vrijdagavond 18 november 

De Kerkenraad nodigt alle vrijwilligers uit voor een gezellig samen zijn in het Hoogepad op vrijdagavond 18 november. Op deze wijze wil de Kerkenraad de vrijwilligers bedanken voor hun werkzaamheden in onze gemeente. Er wordt gezorgd voor een hapje en drankje. 

De avond start om 20.45 uur, aansluitend aan de gemeente-avond. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s