Een nieuw halfjaarthema: Geloof, hoop en liefde

In het vorige kerkblad is geschreven over de afronding van het Focus traject. Afronden is eigenlijk niet het goede woord. We hebben na Focus geen punt gezet. Wat we geleerd en ontdekt hebben, willen we blijvend een plaats geven in ons leven als christen!

We doen dat met behulp van een nieuw halfjaarthema Geloof, hoop en liefde. Een bekende drieslag met een rijke inhoud. De missionaire verlangens blijven hierbij richtinggevend: een verdiepte relatie met de Here Jezus, het verbinden van het geloof en het dagelijks leven en het leven delen met mensen die Jezus niet kennen.

Aan de hand van een vijftal themadiensten wordt het thema uitgediept. Daarnaast kunnen de kringen aan de slag gaan met het bijbehorende materiaal. Verder is het ons streven om een gemeentebrede toerustingsavond te organiseren, zoals vóór corona gebruikelijk was.

In tegenstelling tot wat eerder is gemeld, worden de themadiensten Deo Volente in de tweede helft van het seizoen gehouden, in de periode januari tot en met mei 2023. Door het vertrek van dominee Theunisse moeten nu gastpredikanten worden benaderd. Dat vraagt extra tijd, waardoor starten in september niet haalbaar is.

De kringen gaan in september van start met een eigen invulling. Voor kringen die liever materiaal krijgen aangereikt, zijn mooie boekjes met gespreksthema’s voorhanden. Kringleiders kunnen zich daarvoor melden bij Karin Haijes.

We doen graag een oproep aan gemeenteleden om aan te sluiten bij een gesprekskring. De start van een nieuw seizoen is daarvoor een mooie gelegenheid. U en jij krijgt daar zeker geen spijt van. Een paar gemeenteleden sloot zich aan bij een kring voor de duur van het Focustraject, maar inmiddels hebben zij besloten mee te blijven doen. Een mooie illustratie hoe waardevol het is om mee te doen met een kring.

Elders in deze Kerkklanken staat een artikel* over de kerk in Frankrijk, het vakantieland bij uitstek. In Nederland bevindt de kerk zich in de marge. In Frankrijk is dat nog meer het geval. Mooi om te lezen dat kwetsbare gemeenten daar worden bemoedigend en toegerust via het Focustraject. Het verlangen van de Franse christenen is dat mensen bij hen de kracht van de opstanding van Christus zullen zien. Dat is ook ons verlangen, toch?

*met toestemming overgenomen uit De Waarheidsvriend, wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond, 23 juni 2022

Namens de Missionaire Taakgroep Vorming & Toerusting,

Anne-Marie van der Grift

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s