Confessionele Kring Apeldoorn 

UITNODIGING 

voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn 

Thema: 
‘Arm en rijk in crises’ 
 

Spreker: Prof. dr. Teus M. Hofman 

Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament 

Prof. Hofman bespreekt dit thema aan de hand van zijn boek met gelijknamige titel, waarin hij zijn persoonlijke zoektocht beschrijft naar de receptie en de relevantie van Lucas 16 over de rijke man en de arme Lazarus. 

 
Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over prof. Hofman en zijn werk. 

Datum: D.V. woensdag 18 mei 2022 

Plaats: Dorpskerk Vaassen, Marktplein 7 

Aanvangstijd: 19.45 uur. Vanaf 19.15 uur: ontvangst. 

 
Er zijn geen bindende coronaregels meer in de Dorpskerk. Advies is om geen handen te schudden en indien gewenst onderlinge afstand te houden. 

Uw bericht van deelname vooraf wordt op prijs gesteld:  
e-mail naar: cka@confessionelebeweging.nl 

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten. 

Het is echter ook mogelijk de bijeenkomst te volgen via een livestream:  
www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws’

Prof. Hofman doceerde van 1994 tot aan het emeritaat in 2014 nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij maakte naast Bijbeluitleg de combinatie met de context van de huidige samenleving. Met name treft hem de ongelijkheid tussen rijk en arm en zoekt hij naar manieren om die te verminderen. Uit de bijbel komen waarden als oog voor de schepping, (her)verdeling van geld en goed, gerechtigheid en duurzaamheid. Steeds is er de appellerende vraag hoe die ethiek vorm te geven in het sociaaleconomisch handelen van vroeger tijden en deze tijd. Het is immers niet best gesteld met de verhouding tussen arm en rijk. Wereldwijd nemen de verschillen steeds meer toe. De financiële crisis en nu de coronapandemie maken het probleem alleen maar groter. Het is een onderwerp dat dr. Hofman ter harte gaat. De waarschuwende woorden van de Heere Jezus tegen hebzucht en rijkdom in de evangeliën vormden altijd al een kernpunt in het onderwijs dat hij gaf aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.  
“In Lukas gaat het nogal eens over barmhartigheid. Vaak wordt dan gedacht aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Maar er is meer in dit gedeelte van de Bijbel te vinden. Je ziet in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus getekend wat het doen van onrecht betekent voor iemands zielenheil. Arm en rijk vormen een belangrijk thema in dit Bijbelboek waarmee ik me al vele jaren bezighoud.” 

Het hedendaags sociaaleconomisch systeem is gebaseerd op markt en kapitalisme. Daarin geldt dat de wet van groei en vooruitgang ertoe zal leiden dat uiteindelijk iedereen deel krijgt aan welvaart. De internationale kredietcrisis van 2008 en later liet het internationale financiële systeem in elkaar vallen. De banken moesten gered worden door overheden vanwege het algemeen belang. Er zijn toen veel vragen gesteld rond het ethische besef binnen de wereld van financiën en kapitalisme. Er bleek een botsing van soorten ethiek te leven tussen kapitalistische en christelijke waarden. Die vragen bleven doorklinken. De wereld in de huidige coronacrisis ziet zich voor dezelfde problemen geplaatst. Ook nu draait het om vragen van eerlijke verdeling van lusten en lasten. Maar de marktmechanismen veranderen nog nauwelijks. Overheden steunen opnieuw met grote kapitaalinjecties het economisch en financieel systeem. Maar bereikt die steun uiteindelijk ook de kwetsbare groepen, of gaat de uitsluiting en ongelijkheid verder? Hebben we een bron voor ethische normen, en hoe kunnen we die toepassen? De opeenvolgende crises leiden tot meer ongelijkheid, armoede en uitsluiting. Een ultieme test voor christenen! 

Arm en rijk in crisesExegeet prof. dr. T.M. (Teunis) Hofman beschrijft in zijn boek ‘Arm en rijk in crises’. In dit boek houdt hij een vurig pleidooi voor het serieus nemen van de Bijbelse boodschap over onrecht. “Gerechtigheid ligt in Gods hart verankerd.” In uitgebreide bijlagen gaat hij in op de beschikbare actuele gegevens rond rijk en arm, schulden, ongelijkheid en uitsluiting. De vraag is of het teveel aan rijkdom en teveel aan armoede is op te lossen en of de gelijkenis in Lucas 16 daarvoor een ethische handreiking biedt. 

Prof. Hofman schreef hierover het meer dan 300 bladzijden tellende boek, waarvoor hij ook onderzocht wat de gelijkenis in de praktijk betekende voor het leven in de 16e en de 17e eeuw in de Noordelijke Nederlanden, zowel voor de kerkgangers als voor bezoekers van toneelspelen. “Eigenlijk heb ik aan dit onderwerp jarenlang gewerkt, zonder dat ik wist dat het uiteindelijk tot een boek zou leiden. Ik heb me eerst gericht op de gevolgen van de kredietcrisis. Het afgelopen jaar is daar de coronacrisis bijgekomen. De gevolgen daarvan voor de minderbedeelden zijn eveneens verwerkt.” 

De Waarheidsvriend verklaarde hem tot de meest groene theoloog van de gereformeerde gezindte.  
Teus Hofman: “Is dit socialistisch? Ik denk dat het bijbels is, maar het is niet míjn liefhebberij. God heeft het recht lief en háát het onrecht. Als ik dan toch christen mag zijn, dan graag op die manier”. 

Teunis Hofman is geboren te Sliedrecht in 1952 en gehuwd met Wijnanda Hofman-Baars. Zij hebben geen eigen kinderen gekregen, maar genieten van veel jonge gezinnen om hen heen. 

Eerdere publicaties van prof. Hofman: 

  • ‘Zeven Dagen’: een werkboek bij de schepping: onze Heere God is een goede Huisbaas 
  • ‘Een kijk op de kerk in Handelingen’: de visie van Hugo de Groot op de relatie kerk en synagoge 
  • ‘Eenich achterdencken’: spanning tussen kerk en staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 
  • ‘Doorgeven of opgeven’: de opstandingsboodschap van 1 Korintiërs 15. 

Graag tot ziens op 18 mei!  

Aanmelding gewenst, bij voorkeur per e-mail, zie hieronder. 

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet, 

Jaap van der Rhee, secretaris 

Zomeroord 9, 7361 GK Beekbergen  
Tel. 055-5063334 Bezoek onze websitepagina: 
E-mail: Website:  https://confessionelebeweging.nl/confessionele-kring-apeldoorn 
cka@confessionelebeweging.nl Bankrekening: NL89 INGB 0000 0658 33 t.n.v. Penn Hoofdbestuur Confessionele Beweging 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s