Overwegingen om voortaan ook vrouwelijke gast-voorgangers uit te nodigen

Inmiddels een paar jaar geleden heeft de voltallige kerkenraad gesproken over het uitnodigen van vrouwelijke voorgangers. Aanleiding voor dit gesprek was een aantal vragen uit de gemeente als ook van diverse kerkenraadsleden over dit onderwerp. Dit heeft er toe geleid dat de kerkenraad zich in 2019 uitgebreid heeft ingelezen en beraden. Uitkomst van dit gesprek is om te overwegen vrouwelijke gast-voorgangers uit te nodigen. 

De bespreking van dit onderwerp is ingegeven doordat wij bijvoorbeeld al wel vrouwelijke ambtsdragers hebben, maar de mogelijkheid van vrouwelijke voorgangers tot nu toe hebben afgewezen of niet hebben opgezocht. De vraag is (opnieuw) gerezen of dit een principieel standpunt is, gebaseerd op bijbelse grondslag en onze confessionele overtuiging of dat er meer traditionele overwegingen aan ten grondslag liggen die ook aan verandering onderhevig kunnen zijn. Daarom een degelijke bezinning in de kerkenraad. 

Tegelijkertijd roept dit onderwerp ook gemengde gevoelens op, kan dit spanning in onze gemeente teweeg brengen, tot aan gevoelige en emotionele reacties toe. Is deze discussie dit waard? We beseffen dat ca. 40 jaar geleden het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers ook flinke discussie heeft opgeroepen. Met een bekende en vandaag de dag vertrouwde uitkomst. Maar we beseffen ook dat een discussie in de samenleving nog niet hoeft te betekenen dat wij met trends in diezelfde samenleving meegaan. 

De bespreking in de kerkenraad is in 2019 en 2020 op een diepe, respectvolle manier verlopen. 

Voorbereid door een notitie van de hand van onze predikant, hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken over de verschillende kanten van dit vraagstuk. Daarbij zijn aan de orde gekomen: 

– de bijbel en haar uitleg; 
– vrouwelijke voorgangers en vrouwelijke ambtsdragers in het algemeen; 
– de geloofsidentiteit van onze gemeente; 
– onze gemeente temidden van andere gemeenten en instellingen in Beekbergen; 
– nuances en mogelijke keuzes in de praktijk. 

Aan de hand van vragen ter bespreking over gevoelens, uitleg-traditie, mogelijk beleefde verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke voorgangers en wat zou passen bij onze gemeente, is een goed, kwetsbaar gesprek gevoerd. De uitkomst is een voorstel om voortaan ook vrouwelijke GAST-voorgangers uit te nodigen, maar dan wel ALLEEN zij die passen bij de confessionele identiteit van onze gemeente en geselecteerd uit de confessionele kring. Voor uw informatie: er zijn vrouwelijke voorgangers met de confessionele identiteit, hoewel slechts beperkt in aantal. Met nadruk is gesteld dat deze keuze niet mag leiden tot een verschuiving van onze (confessionele) geloofs-identiteit. 

En om helder te zijn: hiermee is niet de keuze gemaakt om in geval van een toekomstige vacature van onze vaste voorganger over te gaan tot de mogelijkheid van het beroepen van een vrouwelijke voorganger. 

In de kerkenraad is in 2020 besloten dit standpunt voor te leggen aan de gemeente. Helaas is de bespreking met de gemeente een aantal keren uitgesteld in verband met de beperkende corona-maatregelen. De kerkenraad hoopt het standpunt te kunnen bespreken op de aankomende gemeente-avond van 2 juni a.s., waarna de kerkenraad in haar daaropvolgende vergadering in september de reacties zal bespreken en een definitief besluit zal nemen.  

In de aankomende gemeente-avond zullen wij dit punt op de agenda hebben. 

Ik hoop dat wij hier samen met u op een goede wijze van gedachten over kunnen wisselen. 

Namens de kerkenraad, Ben van Gils (voorzitter) 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s