Geroepen tot verantwoording

‘Want de heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat u zeggen moet’ – Luk. 12:12 

Pinksterfeest, letterlijk is dat: de vijftigste dag. Het is de vijftigste dag vanaf het Paasfeest. De Here Jezus is door de Vader opgewekt en in de hemel opgenomen. Nu zendt Hij de Heilige Geest.  De weg voor de Geest is namelijk vrijgemaakt doordat Jezus alle barrières heeft weggenomen. Het ravijn van schuld en oordeel tussen God en mensen is overbrugd in Jezus. De Geest komt. 

Laatst dachten we in de dienst na over onze roeping om ‘verantwoording te geven’ over de hoop die in ons leeft.  

Hoe zouden we dat ooit kunnen doen zonder die Heilige Geest? Het is immers de Geest van God die de woorden van het Evangelie in ons hart fluistert. Elke keer als de Bijbel opengaat, spreekt Hij opnieuw tot ons.  Dat heel persoonlijke, dat ook jij een kind van God mag zijn, om Jezus’ wil. Dat wie Jezus volgt ook mag delen in de belofte van Zijn toekomst. Het is geweldig om dat te beamen, als een cadeau aan te pakken en je eigen te maken. Daar mag je naar God toe antwoord op geven, in je dagelijks gebed, in een lied, in woord en daad.  Heer, dankuwel dat ik met het licht van Uw Evangelie mag leven en in dat licht mijzelf als kind van U en van Uw toekomst mag zien. Dat ik met vallen en opstaan mijn leven daardoor mag laten vormen in de richting van goedheid, zuiverheid en vreugde. 

Jezus bemoedigt zijn leerlingen voor het moment dat ze moeten antwoorden op aanklachten. Vanaf het eerste moment zijn volgelingen van Jezus verdacht gemaakt, achtergesteld en aangeklaagd. Dat maken wereldwijd nog steeds vele christenen dagelijks mee.  Daarom staan we op de eerste zondag na het Pinksterfeest stil bij de vervolgde kerk. Dan denken we al snel aan christenen in het Midden-Oosten, in China of Noord-Korea. Maar het kan ook dichterbij komen. Dat er op je werk een sfeer hangt, waarin het echt niet op prijs gesteld wordt dat je iets over je geloof deelt. Dat er soms vervelende opmerkingen over gemaakt worden. Of misschien dat nog niet eens, maar dat je het toch erg spannend vindt om er iets van te delen. Neem dan ook de bovenstaande bemoediging van Jezus mee: de Heilige Geest zal je op het ogenblik leren wat je zeggen moet. Voor wie als christen leeft, zullen er vanzelf gelegenheden zijn om er eens iets van te delen.  Dat hoeft allemaal niet volmaakt en perfect, maar gewoon eerlijk, vanuit het hart, vanuit betrokkenheid en met respect voor de ander. Daar hoef je je van tevoren niet zenuwachtig over te maken: de Geest zal het je op dat moment ingeven.  

Rijk, de Heilige Geest. Hij is een Gids die altijd bij en in ons is. In de Geest is Jezus Zelf bij en in ons.  Jezus is niet alleen een persoon die vroeger belangrijke dingen voor het geloof heeft gedaan, maar Hij is de Heer die eeuwig leeft en in ons woont en werkt. Daarom is het ook mooi en goed om aan elkaar in de gemeente of thuis te vertellen wat het geloof voor je betekent. Vaak hebben we een leven vol ervaringen opgedaan met God, niet allemaal bijzonder of spectaculair, maar ‘gewoon’, van Zijn dagelijkse zorg. Van een gebed, waar je eerst geen antwoord op kreeg, maar later toch. Van een weg die je in afhankelijkheid van Hem ging, die je eerst best spannend vond, en die tot zegen werd. Van een periode van moeite en zorg, waar je het soms allemaal dacht kwijt te zijn, maar waar je achteraf van zegt dat je er toch doorheen gedragen bent en soms zelfs de meest waardevolle levenslessen van hebt geleerd. Zulke dingen. Kostbaar om te delen met elkaar in de gemeente en thuis.  Ook hiervoor wil de Heilige Geest de woorden geven. Bovendien kunnen we er ook veel door leren over hoe Gods Geest bij ons is en werkt. En dát is dan weer een mooie oefening voor als je er eens iets van wilt delen met je collega, je sportmaatje of je kleinkinderen. 

De Heilige Geest is door God en door Jezus erbij geroepen om ons te helpen. 

Welkom, Heilige Geest! 

AT 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s