Steunpakket (z)onder voorwaarden

Want uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade – Joh. 1: 16

Op het moment van schrijven, is onze minister-president Rutte in Brussel. Voor de EU-top over het herstelfonds met het astronomische bedrag van 750 miljard euro. Want economieën van vooral Zuid-Europese landen zijn keihard getroffen door de coronacrisis. Denk met name aan Italië en Spanje, maar ook aan Portugal, Frankrijk en andere landen.

Rutte is de aanvoerder van vier landen die dit geld niet zomaar cadeau willen geven. Nederland, Zweden, Denemarken en Oostenrijk.Alleen een lening onder harde voorwaarden van hervormingen. De ‘zuinige’ vier? De ‘vrekkige’ vier? De ‘verstandige’ vier? Het is maar hoe je het bekijkt.

Vanuit het Evangelie van Jezus Christus horen we ook over een steunpakket: Gods steunpakket. De economie (letterlijk: huishouding) van de schepping heeft ook in Bijbels opzicht veel te verduren. Inderdaad, corona, maar dat is slechts één van de vele kwalen. Allerlei ziekten, ellende en narigheid, met als diepste wortel menselijke onwil, onkunde en zelfs kwaadaardigheid, heeft de schepping in een diepe, diepe crisis gestort. In het herstelfonds is het verzoenende bloed van Gods Zoon gestort.Een dure prijs, schrijft Paulus. Groter is niet denkbaar. Hoger dan welke astronomische financiële bedragen ook.

Zijn er voorwaarden verbonden om deel te mogen nemen aan dit hemelse steunpakket? Zijn er verplichtingen om je leven te hervormen?

Die verplichtingen zijn er zeker. Toch is het niet juist om dat ‘voorwaarden’ te noemen. Immers – het woord zegt het al – een ‘voorwaarde’ is een ‘waarde’ of een toezegging die aan de hulp vooraf gaat. Het hemelse steunpakket vraagt in die zin geen voorwaarden vooraf. Eerlijk is eerlijk: onze crisis is daarvoor ook veel te diep. Waarden vooraf verwacht de hemelse Steunverlener helemaal niet. Het hemelse steunpakket van Jezus Christus wordt gratis en voor niks uitgedeeld. Uit genade. Zoals wanneer je níet jarig bent en tóch een groot cadeau krijgt. Houd je hand maar op bij de Here. Vertrouw op Hem. Vraag Hem erom. En à la minute mag je delen in de volle rijkdom van deze hemelse steun! Want wie bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En wie klopt, zal worden open gedaan, zei Jezus.

Maar, al vraagt dit steunpakket geen enkele voor-‘waarde’ van jou of van mij, het pakket heeft zélf wel heel veel ‘waarde’. En het werkt met de kracht van Gods Geest ook veel ‘waarde’-vols uit in wie het ontvangen. Het is een kracht van God die ons leven aangrijpt en vernieuwd. Inderdaad: hervormingen! En daar worden we zelf ook met huid en haar, met wil en verstand bij betrokken. Daar begint het mee: een hervorming van onszelf, diep van binnen. In die zin is het zeker geen potverteren bij dat hemelse steunpakket.Het hemelse steunpakket hervormt je leven tot een levende omgang met God, door geloof en gebed. Het hemelse steunpakket hervormt je gedachten, omdat het Evangelie je natuurlijke gedachten vervangt door Gods gedachten. Geen hebzucht, maar gunning. Geen haat, maar liefde. Geen wraak, maar vergeving. Geen jaloezie, maar interesse. En al dat soort heerlijke hemelse hervormingen. En ja, dat vraagt soms heel wat van je. Hervormingen gaan soms tegen je natuur in. Dat doet soms pijn. Maar het geeft je ook heel veel! En dat is geen kwestie van ‘voor wat, hoort wat’. Hervormingen als tegenprestatie van onze kant. Nee, het gaat om de ‘waarde’-volle doorwerking van dat hemelse steunpakket. Dat schept zelf nieuwe waarden in de crisis van ons bestaan. Waarden van het Koninkrijk van God.

Al is onze crisis weerbarstig…
De hervormingen vallen soms tegen…
Dan staan we weer opnieuw met lege handen bij de hemelse Kredietverlener…
Maar zo vaak we bij Hem komen, mogen we opnieuw alle goeds ontvangen: genade voor genade! Er is immers geen plafond bij dit steunpakket. Het is zo hemelhoog en zo aardediep als de liefde van God Zelf!

Het zal niet meevallen om aardse, Europese politiek met deze Koninkrijkspolitiek te verbinden. Veel respect voor alle politici die dat proberen. Laten we bidden voor onze overheden en regeringsleiders, voor landen die krediet verstrekken en landen die krediet ontvangen om samen iets van dat licht van Gods Koninkrijk te ontwaren en ons daarnaar te laten hervormen. In het groot en in het klein.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s