Focus

De stem van Jezus … herkent u (herken jij) die? We stonden daarbij stil in de focusdienst van 10 mei. We mogen weten dat Hij

1 18 19 20 21 22 34