Studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden

De inmiddels gebruikelijke studiedag die het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in november over een voor de gemeenten relevant thema belegt, zal dit jaar als onderwerp hebben ‘Geloof – gevoel – beleving’. We willen u en de leden van uw gemeente van harte uitnodigen voor deze studiedag, die DV gehouden zal worden op woensdag 24 november 2021 van 13.30 tot ongeveer 20.30 uur in Kerkelijk Centrum Eben Haëzer, Schoutstraat 8a te Woudenberg. 

We richten ons met deze studiedag op u als kerkenraden die vanuit het pastoraat of diaconaat belangstelling hebben voor dit thema, maar ook op geïnteresseerde gemeenteleden en ieder die geïnteresseerd is in het thema. 

We hebben voor het thema ‘Geloof – gevoel – beleving’ gekozen, omdat we zien dat er behoefte is aan meer gevoel en beleving in de erediensten. Dat stelt voor de vraag wat het geloof in het leven uitwerkt. Gaat het dan om het bevindelijke, om de beleving, om de getuigeniskant? En in hoeverre is dit in de gemeente zichtbaar? We luisteren ook naar de gereformeerde traditie, waarin er zowel aandacht is voor de objectiviteit van Gods belofte als voor de persoonlijke bevinding van de waarheid van Zijn Woord. Dan ontdekken we dat bij het oprechte geloof in Christus onze gevoelens niet buitenspel staan. We willen dan ook handvatten bieden in het omgaan met pastorale vragen hierover en hopen dat deze dag tevens een stimulans is dit onderwerp in uw gemeente (opnieuw) onder de aandacht te brengen. 

Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. H. van den Belt uit Woudenberg bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Daarna zal dr. C.M.A. van Ekris de tweede lezing verzorgen onder de titel ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’. 

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is er ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers. 

Opnieuw is gekozen voor een middag en avond. Vanaf 13.00 uur hopen we u met koffie en thee te ontvangen (de opening is om 13.30 uur), terwijl we de dag voor 20.30 uur afsluiten. Rond 17.45 uur hopen we de deelnemers een maaltijd aan te bieden. 

We realiseren ons dat het voor u als kerkenraadsleden, naast uw dagelijks werk en bij uw omvangrijke taak als ambtsdrager moeilijk kan zijn tijd vrij te maken voor deze studiedag. Wij denken echter dat ook deze vorm van toerusting van groot belang kan zijn voor onze gemeenten en hopen daarom velen van u te kunnen ontmoeten. En de ervaring leert ons dat de voorkeur gegeven wordt aan een doordeweekse middag en avond boven een zaterdag. 

We verzoeken u met het oog op het aantal te drukken syllabi ons uw opgave uiterlijk 10 november te doen toekomen. Wilt u daarbij ook aangeven op welke workshops u intekent? Aanmelden kan via onze website: http://www.gereformeerdebond.nl of door te bellen naar ons kantoor T 055-5766660. 

Als tegemoetkoming aan de kosten voor deze dag vragen we een bedrag van € 39 p.p. Graag vooraf overmaken op ING-rekening NL98INGB0000138421 t.n.v. Geref. Bond, Apeldoorn, o.v.v. studiedag 24 november. 

We hopen op een gezegende en vruchtbare studiedag. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s