Jaarrekeningen 2019

In deze tijd van het jaar is het proces rondom de jaarrekening voor het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie een terugkerend fenomeen. Het zal u niet verbazen dat in deze Corona-tijden ook daarin de nodige belemmeringen en aanpassingen aan de orde zijn. Graag geven wij die onderstaand weer.

Aangepaste procedure

In overleg met het Generale College voor de Behandeling van Beheerszaken heeft het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland (verder: CCBB) dan ook besloten om de procedure van het indienen van de jaarrekening 2019 aan te passen aan de bijzondere omstandigheden van dit moment. Belangrijkste oorzaak is dat het uitvoeren van de controle door de financieel deskundigen is op dit moment lastig uitvoerbaar is.
Dat betekent niet dat er geen goedkeuring van de Grote Kerkenraad en geen verklaring van de gehouden controle vereist is. Dit blijft onverminderd cruciaal voor een goede beoordeling van de jaarrekeningen door het CCBB. De controle dient nu voor 15 september uitgevoerd en afgewikkeld te worden en zal met de controlecommissie nader ingevuld worden. De jaarrekeningen (en goedkeuring) door de Grote Kerkenraad is geagendeerd voor de eerstvolgende Grote Kerkenraadsvergadering van 4 juni as.
De uiterste datum van indienen van de jaarrekeningen bij het CCBB blijft ongewijzigd op 15 juni 2020. Dit met name in verband met de voor 1 juli 2020 op de website te plaatsen ANBI-gegevens (tenzij de belastingdienst in de komende periode anders mocht besluiten).
Omdat ook de geplande gemeenteavond door de huidige omstandigheden komt te vervalen en er geen toelichting kan worden gegeven op de jaarrekeningen heeft de Kleine Kerkenraad op basis van de huidige Plaatselijk Regeling besloten om gemeenteleden in de gelegenheid te stellen hun reactie tot drie dagen na het einde van de terinzagelegging te sturen naar de scriba van de kerkenraad. De reacties kunnen dan meegenomen worden in de besluitvorming in de Grote Kerkenraad van 4 juni.

Bijlagen

In de bijlagen treft u aan het concept jaarverslag en de staat van baten en lasten over 2019 van het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie:
concept jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters
staat van baten en lasten van het College van Kerkrentmeesters
concept jaarverslag van de Diaconie
staat van baten en lasten van de Diaconie
Overeenkomstig onze plaatselijke regeling liggen de volledige jaarrekeningen gedurende de periode 25 mei tot en met 31 mei ter inzage op het Kerkelijk Bureau.

Vragen en reacties

Mocht u de jaarrekening van het college van Kerkrentmeesters in willen zien of anderszins vragen hebben, dan kunt u contact met Gert van Gelder opnemen via het mailadres:
gert.v.gelder@hervormdegemeentebeekbergen.nl

Mocht u de jaarrekening van de Diaconie in willen zien of anderszins vragen hebben, dan kunt u contact met Hans Jansen opnemen via het mailadres: diaconie@hervormdegemeentebeekbergen.nl

Mocht u een reactie willen sturen, dan kan dat naar het mailadres van de scriba:
scriba@hervormdegemeentebeekbergen.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters,
W.H. van Gelder

Namens de Diaconie,,
Hans Jansen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s