Focustraject

Terugblik FocusScan & gemeenteavond

“De vraag is of we laagdrempelig zijn als kerkelijke gemeente. Op een woensdag afgelopen zomer zag ik een keer beide deuren van de kerk wijd open staan. Vaak staat maar één deur open. Maar toen allebei de deuren. Dat beeld raakte mij. Ik dacht: ‘Ja, dit is echt uitnodigend!’ Dat vind ik heel mooi. Letterlijk de deuren verder open zetten.”

Dit is zomaar één van de vele dingen die gezegd zijn op de gemeenteavond van 19 september. Open deuren. Wat mooi! Het doet me denken aan Johannes op Patmos. In één van zijn visioenen zag hij ook een open deur. Maar dan in de hemel. Door de Here Jezus is er een open deur naar God. Wij mogen met onze gebeden en lofzangen naar binnen gaan. En God komt met Zijn genade en Geest naar buiten, naar ons toe. Christus is die open deur. Wat mooi als we op aarde die ‘open deur’ mogen weerspiegelen. Met de deuren van ons prachtige kerkgebouw. En natuurlijk ook met de ‘deuren’ in onze persoonlijke levens.

We mogen terugzien op een druk bezochte, inspirerende gemeenteavond. Ds. Jan-Maarten Goedhart, ds. Dick Wolters en Alineke van de Brink waren namens de IZB bij ons te gast. Zij namen ons mee langs de belangrijkste uitkomsten van de FocusScan. En zij brachten ons in gesprek. Wat een mooie, kwetsbare gesprekken! Over vragen en verlegenheid. En ook over verlangen en vrijmoedigheid. De belangrijkste conclusie: in het hart leeft er bij velen verlangen om te getuigen. Maar het is om allerlei redenen niet eenvoudig het in de praktijk te brengen.

Het Focustraject is ontwikkeld om gemeenten precies dáárbij te helpen. Niet door het aanleren van ‘truckjes’. Maar door te groeien in een focus op de Here Jezus. Een focus op die ‘open deur’ tussen God en ons. Meer ons dagelijks leven in het licht van die open deur brengen, in kerkdiensten, op de kringen of op catechisatie. Ons daarbij focussen op Zijn macht om deuren van harten te openen. Dat kunnen wij niet. Hoeft ook niet. Dat doet Hij. Wie getuigt ontdekt daarom ook al snel dat het voor jezelf ook een oefening is in geloof en vertrouwen. Daarvoor moet ook onze eigen deur steeds weer geopend worden. Toch?

De FocusScan was intussen door 108 gemeenteleden ingevuld. Een prachtig aantal. Dank aan ieder die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen!

Kerkenraadsvergadering

Donderdag 26 september heeft de kerkenraad in haar vergadering het rapport van de FocusScan besproken met ds. Jan-Maarten Goedhart. In dit eindrapport wordt verslag gedaan van de Scan en de gemeenteavond. Ook wordt de verbinding gelegd naar de missie en visie van ons gemeentezijn. Daar hoort bij dat we het evangelie van Jezus Christus willen uitdragen. In dat licht en gezien de respons op de Scan en de gemeenteavond heeft de kerkenraad besloten het Focustraject te gaan volgen.

Hoe gaat het dan nu verder?

Voor dit moment even de vier belangrijkste punten. Meer informatie volgt in nieuwe Kerkklanken:
• Het Focustraject zal gecoördineerd worden door een Focusteam uit de gemeente. Een aantal gemeente-leden heeft al aangegeven in dit team te willen meedoen. Als iemand interesse heeft hierin mee te doen, graag aanmelden bij ds. Theunisse.
• Dit najaar is bedoeld als inleiding. Om alvast wat aan Focus te snuffelen in het gemeentewerk. Er zullen dit najaar nog 4 Focus-themadiensten volgen: op 20 okt, 3 nov, 24 nov en 8 dec.
• Er is mooi gespreksmateriaal voor kringen of persoonlijk gebruik. Dit sluit exact aan op de themadiensten. Dit is op te vragen bij Karin Haijes (ak.haijes@gmail.com; 055-5216746)
• Wilt u meebidden dat het Focustraject mag bijdragen aan die ‘open deur’? Aan de levende Heer bij ons en anderen?

Namens de kerkenraad,
Ds. Adriaan Theunisse

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s