Uitgangscollecte zondag 20 november: Stichting Woord en Daad 

Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen zij verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen ze hoop en kansen om armoede te overstijgen. Met hun programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken ze al 47 jaar aan duurzame verandering. Dat doen ze niet alleen. Samen met hun trouwe achterban en ervaren partners bouwen ze door aan dit levens-veranderende werk. 

Maar ze willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp veranderen. Voor echte transformatie veranderen ze systemen die armoede in stand houden. Bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst kunnen opbouwen. 

Voor meer informatie over hun projecten: https://www.woordendaad.nl/projecten/