Dienst Dorpskerk 20 november

Ochtenddienst:  

In de morgendienst zullen de overledenen worden herdacht.

Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers.

Avonddienst:

Tijdens de avonddienst op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zal het GBC (Gelders Bach Collegium) onder leiding van artistiek leider Wolfgang Lange mede invulling geven de kerkdienst. De Bach cantate BVW 106 zal ten gehore worden gebracht, ook wel bekend als de cantate Actus Tragicus. Het choraal is afgestemd en passend op en bij de eeuwigheidszondag.

De avonddienst wordt geleid door ds. L. Plug uit Barneveld.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 20 november diaconie
– 20 november werk in onze gemeente
– 20 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Woord en Daad.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.