Focus traject

Het focus traject in de gemeente is afgerond. Graag geven we u/jou een korte terugblik op de eindevaluatie en informeren we u/jou over hoe we nu verder gaan, over de taakgroep Missionaire Vorming en Toerusting en over het nieuwe (half)jaarthema.

Terugblik eindevaluatie

Hartelijk dank aan ieder die de focuseindevaluatie heeft ingevuld. Het heeft geholpen om na ruim 2,5 jaar een beeld te krijgen van wat de missionaire verdieping van het focustraject heeft uitgewerkt. Natuurlijk verschillen de antwoorden van persoon tot persoon, maar in het algemeen is een heel mooie beoordeling gegeven, zowel voor wat het voor mensen persoonlijk heeft betekend als voor wat het aan de gemeente heeft gebracht. Dat stemt echt tot dankbaarheid, zeker als we bedenken dat door de coronabeperkingen veel plannen, gesprekken en initiatieven niet door konden gaan. Aan de andere kant hebben die beperkingen wel extra gestimuleerd om creativiteit en persoonlijke inbreng van gemeenteleden in de diensten een plaats te geven. Dat kwam ook voort uit inspiratie van het focustraject. Drie kernpunten werden vaak genoemd in de evaluatie: er is meer bewustwording van de missionaire roeping; er is meer gerichtheid naar buiten en de toerusting voor de praktijk van het dagelijks leven is toegenomen. Het aantal respondenten viel wat tegen (32). Als de eindevaluatie meer onder de aandacht was gebracht, was dat waarschijnlijk hoger geweest. Geïnteresseerden kunnen het eindverslag hieronder vinden of opvragen bij de scriba.

Hoe verder?

In de kerkenraad, in het focusteam en in de Taakgroep Vorming en Toerusting is gesproken over de vraag: hoe nu verder? Het is duidelijk dat de geestelijke weg van het focustraject nog maar een begin is en echt om een vervolg vraagt. Daarbij zal het woord ‘focus’ losgelaten worden, maar de weg van missionaire toerusting voortgezet worden. De kerkenraad neemt intussen bepaalde grondlijnen van deze missionaire vernieuwing op in haar visie op het gemeentewerk. Daar zal te zijner tijd ook de gemeente bij betrokken worden. Daarnaast worden nog twee stappen gezet.

Taakgroep Missionaire Vorming en Toerusting

De eerste stap is dat het focusteam en de Taakgroep Vorming en Toerusting worden samengevoegd tot de Taakgroep Missionaire Vorming en Toerusting. Zo worden de krachten gebundeld en blijft er een Taakgroep verantwoordelijk om samen met de kerkenraad deze missionaire weg met de gemeente te vervolgen.

Nieuw (half)jaarthema

De tweede stap is dat we met ingang van september weer met de ‘oude structuur’ van een jaarthema zullen gaan werken, met themadiensten en bijbehorend materiaal voor de gesprekskringen. Het zal echter geen héél jaarthema zijn, maar een hálfjaarthema, zodat in de tweede helft van het jaar gelegenheid is voor gesprekskringen voor een eigen invulling. We merken dat daar ook behoefte aan is. Ook daaraan kunnen natuurlijk themadiensten worden verbonden. Het centrale halfjaarthema voor 2022-2023 zal zijn: ‘Geloof, hoop en liefde’. De drie missionaire verlangens naar een verdiepte relatie met de Here Jezus, het verbinden van het geloof en het dagelijks leven en het leven delen met mensen die Jezus niet kennen, zullen ook door dit nieuwe halfjaarthema lopen.

Hartelijke groet namens het focusteam,

Linda Buitenhuis

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s