Liturgie voor eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, 22 november a.s. gedenken we in de morgendienst alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar overleden zijn, waarbij naaste familieleden in het bijzonder uitgenodigd worden. Dit kan vanwege de beperking van het aantal kerkgangers tot max. 30 personen niet plaatsvinden als andere jaren.

De liturgie is digitaal beschikbaar:
eeuwigheidszondag – omslag
eeuwigheidszondag – liturgie
eeuwigheidszondag – namenlijst

Meer informatie vindt u op de informatie-pagina van 22 november.