Start van het beroepingsproces met evaluatie en bezinning 

We krijgen regelmatig de vraag of we al een nieuwe predikant hebben, of dat het beroepingsproces al een beetje vlot. Ook krijgen we veel namen aangereikt van predikanten die we vooral wel of vooral niet zouden moeten beroepen. Voor deze tekenen van belangstelling en ondersteuning zijn we erg dankbaar. Maar de realiteit is dat de afgelopen maanden, onderbroken door welverdiende vakanties, zijn omgevlogen. Onze werkzaamheden hebben vooral in het teken gestaan van (voorbereiding van) afscheid nemen  en ervoor zorgen dat de activiteiten van onze gemeente in de winter door kunnen gaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het zoeken van gastvoorgangers, het organiseren van jeugd- en belijdeniscatechisatie, het uitwerken van het jaarthema. Daarnaast is het ook goed om even een pas op de plaats te maken en ons als kerkenraad te bezinnen op de komende periode. Hebben we dan verder stil gezeten? Nee zeker niet! 

Ter voorbereiding op het beroepingsproces hebben we informatieve gesprekken gevoerd met adviseurs vanuit de classis en hebben we in een extra kerkenraad op 1 september een eerste evaluatie van de voorbije periode en bezinning op de toekomst gehad. Deze evaluatie en bezinning willen we samen met u als gemeente vervolgen op de gemeente-avond van 13 oktober. 

De komende periode zullen wij als kerkenraad die avond voorbereiden, maar we willen u ook alvast wat materiaal meegeven om u zelf voor te kunnen bereiden op vragen als “wie zijn we als gemeente” en “wie willen we zijn als gemeente”. Deze vragen hoeven we gelukkig niet vanuit een blanco-positie te beantwoorden. In 2012 is de “Identiteit en profielschets van onze gemeente” beschreven. Dit document vormde het uitgangspunt voor de “Profielschets predikant” dat gebruikt is om het beroepingsproces in 2013 te starten. Deze twee documenten staan in Scipio en zijn op te vragen bij de scriba. 

In 2013 is de structuur van onze Kerkenraad aangepast naar het model van een Grote en Kleine Kerkenraad en Taakgroepen. De huidige structuur zal dan ook herkenbaar terug moeten komen in de nieuwe profielschets. 

In 2014 is de “Missie en Visie” van onze gemeente uitgewerkt. Dit document is in Scipio en verderop in Kerkklanken opgenomen. 

De afgelopen jaren hebben we in het Focus-traject gewerkt aan onze missionaire houding. Dit traject heeft ons geleerd dat blijvende vorming en toerusting van groot belang zijn, zoals bij de verbinding tussen kringwerk en verkondiging. Als gemeente kunnen we ons daar bij laten ondersteunen door de Missionaire Taakgroep Vorming en Toerusting die ons helpt: 
a. de missionaire gestalte van de gemeente te bevorderen, door bezinning, vorming en toerusting; 
b. de verbinding met missionaire initiatieven te onderhouden (IZB, Alpha); 
c. de kerkenraad te inspireren en mee te denken over het missionair gemeente-zijn. 

gericht op: 

– verbinding met God/Jezus en geloofsgesprek 

– leren geloof en leven met elkaar te verbinden, en  

– verlangen delen van geloof met anderen 

Gebaseerd op onze Missie en Visie en gevoed door de gesprekken op de gemeente-avond van 13 oktober zal de kerkenraad de profielschets van de gemeente en de profielschets voor de predikant actualiseren.  

Ondertussen zullen we ook voorbereidingen gaan treffen voor de volgende stappen. Denk aan het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring (kunnen we een predikant betalen?), toestemming vragen om een vacature te mogen stellen, instellen van een beroepingscommissie en formuleren van de opdracht voor de beroepingscommissie. Maar deze stappen zelf kunnen we pas zetten nadat de profielschetsen zijn vastgesteld op een volgende gemeente-avond waarbij ook u uw stem heeft kunnen laten horen. 

We wensen u een goede voorbereiding op de gemeente-avond en kijken uit naar een goede bespreking met elkaar. 

Namens de kerkenraad, Ben van Gils (voorzitter) 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s