40DAGENTIJD 2022  ‘ALLES KOMT GOED?!’ 

Alles komt goed?! Dat kan gemakkelijk klinken en voor veel mensen op deze wereld is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn, geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goedkomt. Doe je mee?  

De 40dagentijd loopt in 2022 van Aswoensdag 2 maart tot en met Stille zaterdag 16 april. Op zondag 17 april is het Pasen.  

40, een symbolisch geladen getal vol van afzondering, inkeer, onderweg zijn naar en het verwijst naar verschillende Bijbelse gebeurtenissen. Allereerst naar de 40 jaren die Israël in de woestijn moest doorbrengen, maar ook naar de 40 dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de 40 dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de 40 dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. De 40dagentijd is de tijd die voorafgaat aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van vasten. Ze duurt langer dan 40 dagen. Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, dat zijn geen vastendagen. De 40dagentijd beslaat zes weken én dus zes zondagen. De kleur van de 40dagentijd is paars. 

40dagentijdkalender 2022 

‘Alles komt goed?!’ is het thema van de 40dagentijdkalender 2022. Dat zijn geen gemakkelijke woorden: de realiteit is weerbarstig. Het zijn ook woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. De kalender brengt je iedere dag een stapje dichterbij Pasen.  

‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt. 

Deze 40dagentijdkalender neemt je mee op weg naar Pasen. Voor iedere dag is er een bijbeltekst met een korte overdenking, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen. 

De 40dagentijdkalender kost € 1,– per stuk en kan gekocht worden bij Gerda de Groot – Koningspage 39 – Beekbergen – tel.nr. 055-5062463.  

Kerk in Actie – voor elke week een project in deze 40dagentijd 

1e project – zondag 6 maart → Rwanda: met zusters werken aan gezond eten! 

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. 

2e project – woensdag 9 maart Bangladesh: veilig koken + meer inkomen voor vrouwen! In Bangladesh zijn overstromingen of soms juist droogte een bedreiging voor de voedselvoorziening. Maar een ingenieus kooktoestel levert voor vrouwen in dit Zuid-Aziatische land niet alleen meer inkomen op, het is ook milieuvriendelijk. Het kooktoestel zet de helft van het gestookte hout en groenafval om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en door de vrouwen wordt verwerkt tot en verkocht als natuurlijke, milieuvriendelijke bodemverrijker. Het kooktoestel veroorzaakt ook minder rook en is dus gezonder. 

3e project – zondag 13 maart Nederland: kerk zijn doe je met elkaar! 

Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in hun diaconale taak om van betekenis te zijn in hun omgeving. Dat gebeurt o.a. bij een Friese kerk die het initiatief ‘De Woonkamer’ steunt. Mensen die eenzaam zijn of met een ziekte worstelen kunnen er wekelijks terecht om hun verhaal te delen en anderen te ontmoeten.  

4e project – zondag 20 maart → Indonesië: een betere toekomst voor straatkinderen! 

In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 

5e project – zondag 27 maart → Nederland: jong en oud ontdekken de kliederkerk! 

Kliederkerken zijn gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen, juist ook voor wie vervreemd is van kerk en geloof. In een kliederkerk ontstaan spelenderwijs nieuwe contacten tussen mensen van alle generaties. Jong en oud, zoeker en kerkganger ontdekken samen de betekenis van Bijbelverhalen, leren van elkaar en komen (weer) in aanraking met de kerk en het geloof. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 

6e project – zondag 3 april → Moldavië: kinderen en ouderen worden gezien! 

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen, zoals een douche en wasgelegenheid. 

7e project – zondag 10 april → PaasChallenge: inleven in het paasverhaal! 

Elk jaar doen meer dan 6000 jongeren in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leren de jongeren de karakters uit het paasverhaal kennen. Door middel van allerlei opdrachten leven ze zich in in bijvoorbeeld Petrus, Judas en Maria en wordt hun de vraag gesteld welke keuzes zij zouden maken in de situatie van toen. Jongeren ervaren de PaasChallenge als ontdekkend en verrijkend. 

Wij hebben dit jaar alle projecten in deze 40dagentijd hierboven toegelicht en bevelen de gekozen collectes voor deze projecten alvast van harte bij u aan. 

Ter afsluiting 

Mensen hebben mensen nodig 

om elkaar te dragen 

om elkaar tot leven te brengen. 

Mensen hebben mensen nodig 

om voor elkaar op te komen 

om samen te werken aan  

welzijn en geluk. 

Mensen hebben mensen nodig 

om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van Gerechtigheid. 

Wek dan die kracht in ons. 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

die ons omkeert naar elkaar 

die ons doet zorgen voor elkaar. 

Dat wij U liefhebben. 

Dat wij onze naaste beminnen. 

Dat wij onszelf beminnen. 

Marinus van den Berg 

Uit: Medemens 4 

Voor meer informatie over de 40dagentijd kunt u ook terecht op www.kerkinactie.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Werkgroep ZWO 

Ans, Femmy, Zwanette, Gerda en Anthoinette 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s