Kerkbalans

Kerkbalans 2021 

Inmiddels nadert het kalenderjaar 2021 alweer zijn einde. Wellicht voor u ook een moment op de administratie even op orde te brengen. Mocht u uw toegezegde bijdrage nog niet hebben gedaan, dan hopen we die tegemoet te mogen zien. We kunnen het administratieve jaar dan ook weer tijdig afsluiten. Bij voorbaat dank daarvoor. 

Kerkbalans 2022 

Op het Kerkelijk Bureau is men, naast de reguliere werkzaamheden, alweer gestart met de eerste voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2022. De actie zal qua organisatie -gezien de besmettingen- op dezelfde wijze als in 2021 plaatsvinden. We volgen daarbij ook de verdere aanwijzingen van de PKN en wachten tevens de laatste ontwikkelingen af. 

Begroting 2022 

Op een van de volgende pagina’s treft u de begroting 2022 aan. Naast vaststelling daarvan door de Grote Kerkenraad kwam deze ook altijd op de Gemeenteavond aan de orde. Helaas gaat dat laatste ook dit jaar niet lukken ten gevolge van de toegenomen besmettingen. 

Overeenkomstig onze plaatselijke regeling ligt de begroting gedurende de periode 1 december tot en met 14 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau. Mocht u deze in willen zien of anderszins vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via het mailadres gert.v.gelder@hgbb.nl Graag maak ik dan daarvoor met u in deze periode -en met inachtneming van de RIVM-richtlijnen- een nadere afspraak om de begroting 2022 nader in te zien en eventuele vragen te beantwoorden. 

Toelichting begroting 2022 

Bijgaand treft u aan de begroting 2022. Een begroting waarbij we op termijn uitgaan van versoepeling van corona-maatregelen en een terugkeer naar “normaal”. De begroting laat een negatief operationeel resultaat zien van € -/- 29.050. Gecorrigeerd voor de afschrijvingen is dat nog € -/- 9.050 en is er sprake van een uitstroom van middelen. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met reserveringen voor onderhoud. 

Aan de inkomstenkant zien we lagere inkomsten door het wegvallen van rentebaten (thans is sprake van rentelasten als gevolg van de negatieve rente). Ook gaan we uit van een lagere bijdrage vanuit de exploitatie vanuit Het Hoogepad. Dat heeft ook te maken met de afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers. Ook een krimpende gemeente geeft druk op de inkomsten aan “levend geld”.  

Aan de uitgavenkant is een groot deel van de kosten constant en inflatiegevoelig en daarmee beperkt en veelal ook niet op korte termijn bij te sturen. De onderhoudskosten aan de diverse monumentale gebouwen zijn onzeker en kunnen onverwacht mee- en tegenvallen. Deze zijn nu opgenomen op basis van de huidige verwachtingen en staat van onderhoud zoals weergegeven in de rapportages van de monumentenwacht en de daaraan gekoppelde SIM-regeling. 

De aan de taakgroepen in overeenstemming met hen overeengekomen middelen voor hun activiteiten in 2022 zijn -behoudens wat interne verschuivingen- ongewijzigd.  

Het op termijn meer in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven is een uitdagende doelstelling waarbij we binnen het College van Kerkrentmeesters een aantal mogelijkheden nader aan het onderzoeken zijn.  

Voor nu vertrouwen we erop dat u naar vermogen bij zult willen dragen aan het in stand houden van Zijn gemeente, de verkondiging van het Woord en de bediening van de Sacramenten.  

Lieren, november 2021 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

W.H. van Gelder 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s