Bevestings- en afscheidsdienst van ambtsdragers

Bevestings- en afscheidsdienst van ambtsdragers wordt voorlopig even uitgesteld; er zijn helaas geen nieuwe ambtsdragers die we nu kunnen bevestigen.

In de vorige Kerkklanken hebben wij u al gemeld, dat we de dienst voor (her-) bevestiging van ambtsdragers en afscheid van ambtsdragers hebben verschoven naar zondag 7 februari. Dit allemaal vanwege de lock down die ons alleen digitale diensten toelaat.

Nu we verwachten dat de lock down wordt verlengd en we het waardevol vinden om als gemeente en kerkenraad bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn, hebben we besloten deze dienst uit te stellen totdat we weer enigszins normaal en fysiek weer in de kerk kunnen zijn. 

Praktisch gezien betekent dit dat Ellen van Kooten als ouderling en Johan van der Veen als ouderling-kerkrentmeester hun taken inmiddels hebben neergelegd en waar mogelijk al hebben overgedragen. 

De ambtsdragers die zouden worden herbevestigd, Jan Vijfhuizen, Gert van Gelder en Dirk van Dijk, zetten ‘gewoon’ hun gaven verder in zoals zij dit al de afgelopen termijn(en) hebben gedaan.

Langs deze weg wil ik al graag namens de Kerkenraad en onze gemeente onze dank betuigen voor hun enorme inzet in de afgelopen periode!

Helaas zijn er, ondanks de namen die u als gemeente hebt ingediend, geen nieuw te bevestigen ambtsdragers. Dit is eigenlijk lange tijd niet het geval geweest.

We zijn met meerdere mensen in gesprek geweest. Vooral voor het ambt van ouderling hebben wij meerdere vacatures die nodig moeten worden ingevuld om invulling en leiding te kunnen geven aan de pastorale zorg in onze gemeente. Op dit moment rust deze taak op te weinig schouders in de Kerkenraad.

Daarom wil ik van harte een beroep op u doen om (nog eens) na te denken of u onze Kerkenraad en daarmee onze gemeente wilt komen versterken in het werk in Zijn gemeente.

Waarbij wij natuurlijk heel dankbaar zijn dat velen van u zich wel degelijk in de gemeente actief tonen!

Namens de Kerkenraad,

Milo Laseur

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s