classicale vergadering

De classicale vergadering Veluwe heeft op 2 juli een vergadering gehouden waarbij de afgevaardigden vooraf konden reageren op de agenda. Er is aandacht besteed aan de commotie die ontstaan is na het verschijnen van de brief van de Raad van Kerken in Nederland over de dreigende annexatie van Palestijnse gebieden op de westoever door de staat Israël. Dat is bij meerderen in het verkeerde keelgat geschoten. Inmiddels heeft de Raad van Kerken weer een brief doen uitgaan waarin werd ingegaan op de geuite kritiek. De classicale vergadering Veluwe heeft geen besluit genomen om over deze kwestie en standpunt naar buiten te brengen.

Een predikant uitte zijn zorg over de tijdens de coronaperiode gehanteerde bezoekregeling bij sommige zieken- en verpleeghuizen. Als een patiënt/bewoner om het bezoek van de predikant vroeg, wordt de predikant de toegang geweigerd. Dit wordt door meerderen herkend. Deze zorg is doorgegeven aan de vertegenwoordiger van de PKN in het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken).

Benoemingen: Egbert van der Steege lid van classicaal college voor behandeling van beheerszaken, ds. Erica Hoebe-de Waard lid van het classicaal college voor de visitatie Veluwe; Hans Kiel afgevaardigde en Bert Broekhuizen secundus naar de generale synode voor 2021; Riky Hilbrink lid van de classicale commissie financiën Veluwe.

De classicale vergadering besteedt de komende tijd aandacht aan verschillende vormen van gemeente zijn en hoe ook naar de toekomst voor kleiner wordende gemeenten het bestuur en de werklast goed belegd kunnen worden.

De afgevaardigden hebben gedeeld hoe zij de afgelopen periode hebben ervaren waarbij naast de zorgen ook de nieuwe en soms ongekende mogelijkheden genoemd werden.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s