40dagentijd 2020 ‘Sta op’

Het thema voor de 40dagentijd 2020 is ‘Sta op!’

‘Sta op!’ Leef vanuit geloof, hoop en liefde.

In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood. Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven en gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus geeft ons nieuwe hoop.
We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid. Daarom komen we samen in actie, bieden we hoop en doen we recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Doe mee, kom in beweging. Sta op!

De 40dagentijd-kalender
De 40dagentijd-kalender leidt u van Aswoensdag tot en met Pasen dag voor dag door de 40dagentijd heen. Een dagelijkse bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, het ‘Sta op!’-feest. Deze kalenders zijn voor €1,– per stuk te koop.

Een gezamenlijke lunch op zondag 1 maart om de zondag in de 40dagentijd te vieren!
Als gezamenlijke ZWO-werkgroep hebben we een aantal jaren altijd aandacht besteed
aan het vasten in de 40dagentijd, beginnend met een sobere maaltijd. We vasten in de 40dagentijd alle doordeweekse dagen, maar op de zondag mag er gevierd worden.

Zondag 1 maart organiseert de gezamenlijke werkgroep na de kerkdienst en het koffiedrinken een lunch in de Wilmazaal van Het HoogePad voor leden van beide gemeentes. Als iedereen iets te eten meeneemt, dan kunnen we dat samen delen. Om ook wereldwijd te delen vragen we u een vrijwillige bijdrage van 5 euro voor het zendingsproject van deze zondag, het doorvertellen van bijbelverhalen in de Golfstaten. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Projecten
Hieronder volgt een korte toelichting op de projecten waaraan wij in onze kerk uitgebreid aandacht besteden en we bevelen de collectes voor deze projecten van harte bij u aan.

Zondag 1 maart – 1e project → De kracht van bijbelverhalen – Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.
Kerk in Actie traint voorgangers in de Storytellling-methode: een succesvolle interactieve methode, waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

Zondag 8 maart – 2e project → Als kerk naar de mensen toe – Nederland
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.

Zondag 29 maart – 5e project → Nieuwe kansen voor straatmeisjes – Ghana
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met lokale organisaties. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook wordt gewerkt aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.
Wat kan Kerk in Actie doen met uw bijdrage?

  • Een meisje medisch onderzoeken kost 20 euro
  • Een meisje een maand lang voeden kost 40 euro
  • Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro
  • Een meisje herenigen met familie kost 100 euro
  • Een meisje een jaar begeleiden na vertrek kost 70 euro

Biddag voor Gewas en Arbeid
Woensdag 11 maart is het Biddag. Na afloop van de dienst in Beekbergen kunt u bij de tafel van de Wereldwinkel achterin de kerk terecht voor diverse pakketjes, die te koop zijn voor € 6,– per stuk. We staan met pakketjes van de Wereldwinkel om ook op die manier samen te delen in eerlijke handel.
Zondag 8 maart zal in de kerk in Lieren aandacht besteed worden aan Biddag en zullen ook diverse Wereldwinkel-pakketjes, zoals hierboven genoemd, aangeboden worden.

Spaardoosjes
Tijdens de 40dagentijd worden er weer spaardoosjes uitgedeeld om daarin thuis te sparen. Deze spaardoosjes mogen op Palmzondag 5 april voor in de kerk worden ingeleverd.

Ter afsluiting: ‘Sta op!’
Een voorwoord van Jakob Sijbersma (Coördinator Fondsenwerving Kerk in Actie):
‘Zelf vind ik het mooie momenten. Een bruidspaar dat opstaat om elkaar het jawoord te geven. De gemeente die opstaat om de zegen te ontvangen. Een jongere in de trein die opstaat voor iemand die moeilijk ter been is. Een demonstrant die opstaat om z’n mening kenbaar te maken.

Opstaan is een statement. Je laat jezelf zien, je laat van je horen. Je komt in beweging, voor jezelf of voor een ander. De 40dagentijd is bij uitstek de periode om samen stil te staan bij onrecht en ongelijkheid in de wereld, en om op te staan voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Laten we samen opstaan om anderen tot een zegen te zijn door middel van onze tijd, aandacht, gebeden en gaven.’

Voor meer informatie over de 40dagentijd kunt u ook terecht op http://www.kerkinactie.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s