God’s deltaplan

De eerste zondag van februari 1953 (1 februari 1953) staat in ons collectieve geheugen gegrift: de watersnood die het Zuid Westen van ons land trof. Hieraan moeten we begin februari altijd weer denken. Nu is het 66 jaar geleden, dat het Zuidwesten van ons land onder water liep. Bijna 2000 mensen kwamen om. Van alle kanten stroomde de hulp toe. Een deltaplan werd in het leven geroepen. Inmiddels wordt ons lage land beschermd door een immens systeem van stevige dijken en waterkeringen. Enkele jaren na de ramp ontstond het plan om op onze beurt ons in te zetten voor rampen elders op de wereld. En zo is de gewoonte ontstaan om op de eerste zondag van februari de thematiek van het werelddiaconaat aan de orde te stellen en ook om daarvoor te collecteren. Dit jaar: Het water staat de Bengalen tot aan de lippen.

In Marcus 2 gaat het over de machten, die huishouden. Er zijn wat machten op aarde, die het leven van mensen in hun greep houden. En ze zijn als de wateren: wanneer ze toeslaan, is er geen houden aan. We denken in onze tijd bijvoorbeeld aan dwaze machten in de oudejaarsnacht. Van ouds was het de bedoeling om met vuurwerk boze geesten weg te jagen maar het lijkt wel of boze geesten via ons vuurwerk tevoorschijn worden geroepen. We kunnen aan veel meer denken. Geweld onder de volkeren; geweld onder individuen.

Daar is een deltaplan voor in het leven geroepen. Marcus 2 spreekt over Gods deltaplan tegen de machten. Hij heeft zijn Zoon gegeven en aan Hem macht gegeven, om de kwade machten van de aarde te overmeesteren: zijn kruisiging en opstanding staan als een dijk!!

God laat zijn Zoon dit werk doen in de gemeente en op de rustdag. Dat zijn oude vormen, waar Jezus bij aansloot. We horen er in, dat in de samenkomst van de gemeente op de rustdag een geweldige kracht gelegen is. God sluit met zijn deltaplan tegen het kwaad daarbij aan!

(Gedachten bij de zondag voor het werelddiaconaat, die op de eerste zondag van februari gehouden wordt vanwege de herdenking van de watersnoodramp van 1 februari 1953).

ds. J. R. Lammers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s