Dienst Dorpskerk 3 november

Ochtenddienst:

Vroeg in de morgen, om 8.30 uur, is er een dankdagdienst van onze gemeente in samenwerking met de Prinses Julianaschool in Lieren. De kinderen en de leerkrachten zullen naar de kerk komen en daar de dag beginnen met de dienst. Op school worden de kinderen hierop voorbereid. Als thema hebben we gekozen: ‘dankend doorgaan’. De dienst gaat over Noach, die na de zondvloed weer uit de ark komt. Wat is er veel te doen! Maar het eerste wat hij doet is een altaar bouwen en God danken. Wij mogen ook weer verder gaan na een moeilijke coronaperiode. Het is nog niet helemaal voorbij, maar hopelijk hebben we het zwaarste gehad. Wat ligt er weer veel te wachten om te doen. Allemaal goede dingen, die erg nodig zijn. Maar eerst gaan we God danken! Naast plaatsen voor kinderen en ouders zijn er ook plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden, tot een maximum van 200 personen (waaronder 100 kinderen). U kunt zich hiervoor op de gebruikelijke manier aanmelden.  

In de morgendienst gaat ds. Theunisse voor.

Avonddienst:

De avonddienst is de gebruikelijke dankdagdienst van onze gemeente, die begint om 19.30 uur. Er zullen dit jaar weer fruitbakjes klaarstaan om te worden rondgebracht bij kwetsbare of oudere gemeenteleden. Doet u/jij ook weer mee om samen onze dank bij God te brengen en dit te onderstrepen met deze mooie vorm van aandacht voor elkaar?

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst (dankdienst).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 3 november diaconie
– 3 november in onze gemeente
– 3 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollecte van de morgendienst is voor ZOA.

De uitgangscollectie van de avonddienst is bestemd voor onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft (datum, ochtend- en of avonddienst) en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.