Themadienst 9 december

In het kader van het jaarthema ‘Een discipel dient’ worden in de themadiensten verschillende aspecten van het dienen benadrukt. In de themadienst van Deo volente 9 december zal het gaan over het dienen met onze gaven. In de eerste gemeenten was dit al een onderwerp waar men bij stil stond. Paulus maakt de Korintiërs ervan bewust dat de gaven van gemeenteleden onderling kunnen verschillen. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de gemeente één lichaam vormt en leden van het lichaam elkaar nodig hebben. Heel praktisch kunnen we in de gemeente elkaar dus tot een hand en een voet zijn. In de kerk is er aansluitend op de preek over het dienen met onze gaven een gezamenlijke bespreking. Misschien komen dan ook mooie ideeën op over de wijze waarop we dit verder gestalte kunnen geven.

Namens de Taakgroep Vorming & Toerusting,
Marc-Jan Zeeman