Toerusting ouderlingen en contactpersonen

Dinsdagavond 5 maart is weer een toerustingsavond voor ouderlingen en contactpersonen. Het is intussen tot een goede gewoonte gegroeid om eenmaal per jaar met z’n allen bij elkaar te komen. We willen met elkaar onze ervaringen delen van het bezoekwerk. Wat zijn de mooie momenten die je beleeft? Waar liggen drempels? Of heb je bepaalde vragen, bijvoorbeeld hoe je ergens mee om moet gaan? We mogen gerust zeggen dat we met z’n allen bij elkaar behoorlijk wat ervaring in huis hebben. Met elkaar vreugde en vragen delen en bespreken geeft veel erkenning, herkenning en inspiratie.
Erg mooi dat we ook een aantal nieuwe contactpersonen mogen verwelkomen. In het afgelopen jaar hebben verschillende mensen zich aangemeld voor dit mooie bezoekwerk. Nieuwe contactpersonen, of contactpersonen die voor het eerst aanwezig zijn op een toerustingsavond zullen gevraagd worden om een belofte van geheimhouding af te leggen met het oog op hun bezoekwerk. Zo werken we ook aan de vertrouwelijkheid die past bij een respectvolle omgang met mensen.
Let op: de avond begint een half uurtje later dan gewoonlijk: van 20.00 -21.30 uur, in het Hoogepad. Alle ouderlingen en contactpersonen van harte welkom op deze toerustingsavond!
AT