Kerst, ook op Het Hoogeland ?? (26 december)

Stel, dat u dit leest op 26 november. Over precies 1 maand is het dan tweede Kerstdag. Voor veel mensen en hopelijk ook voor u zijn deze Kerstdagen een gezellige en warme tijd, vaak met familie, en als u zo bevoorrecht bent, ook met kinderen en / of kleinkinderen. En misschien ook wel mooi met veel anderen naar een fijne dienst: Met z’n allen prachtige liederen zingen en samen luisteren naar een boeiende preek over het Kerstkind……
Hoogstwaarschijnlijk zal het u niet lukken om er op die 2e Kerstdag twee uurtjes tussen uit te breken. Heel begrijpelijk. Ik wens u hele goede dagen! Ik denk dat u daarom met de rest van dit stukje ook niet zo veel kunt. Gewoon verder lezen met een ander stukje…

He, ineens iemand, die toch verder leest ……..? U wil ik dan graag vertellen dat er, vlak bij ons, ook mensen zijn, die meestal niet zulke gezellige Kerstdagen beleven.
En dan denk ik aan de bewoners van het Hoogeland. Heel wat van hen zijn deze dagen niet bij familie of vrienden.
Voor hen is er wel iets, maar geen Kerstfeest, en geen Kerstdienst. Alleen een Kerst-Bingo. Op 26 december, dus tweede Kerstdag, ‘s middags om 2 uur in het Tuincafe op het Hoogeland.

U kon er wel even tussen uit. Daarom wil ik u vragen of u mee wilt helpen om toch een heel klein stukje van het echte Kerstfeest mogelijk te maken op het Hoogeland. Ik sprak met Marcel Korte, de cliëntondersteuner op het Hoogeland die het Kerst-Bingo organiseert. En ik kreeg zijn instemming om op die Kerst-Bingo met een stelletje mensen uit onze hervormde gemeente een paar keer enkele bekende Kerstliederen te zingen.

Mooi he! Van het Kerstkind weten we toch, dat Hij arm werd om ons rijk te maken. En als we ietsje van die rijkdom ontvangen mochten, dan merk je toch dat je anderen daar ook zo graag iets van zou gunnen. Dat kan misschien ook wel door een paar mooie liederen voor hen te zingen.
Ik hoor graag van u via 055 – 506 2906 of benzeggelaar@gmail.com.

Dank voor uw hulp! Ben Zeggelaar.