Valentijn Running Dinner

In de vorige Kerkklanken hebt u kunnen lezen dat we op 21 februari weer een Valentijn running dinner organiseren. En dat we niet alleen paren maar ook singles willen uitnodigen.

Als u wilt kunt u zich vanaf nu opgeven. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar epalaseur@gmail.com.

Natuurlijk kunt u het ook op andere manieren aan mij laten weten. Ik hoop dat u mee wilt doen!