Uitnodiging

voor de bijeenkomst van de Confessionele Kring Apeldoorn

Thema:
‘Identiteit Confessionele Beweging in een kerk in beweging’

Dr. Jurrien Mol

Predikant PKN te Opeinde, Nijega, De Tike en voorzitter Confessionele Vereniging

Trouw blijven aan de doelstelling van de Beweging en tegelijk omgaan met de kerk die verandert.
Op de volgende bladzijde / achterzijde meer over ds. Mol en zijn werk.

Datum:             D.V. dinsdag 27 oktober 2020

Plaats:              Dorpskerk Vaassen Marktplein 7

Aanvangstijd:  19.45 uur. Vanaf 19.15 uur: ontvangst.

Er gelden gebruikelijke coronamaatregelen. Reservering vooraf is noodzakelijk:
e-mail naar: cka@confessionelevereniging.nl

De toegang is vrij: belangstellenden zijn van harte welkom in onze bijeenkomsten.

Het is echter ook mogelijk de bijeenkomst te volgen via een livestream of later:
www.hervormdvaassen.nl, onder het kopje ‘Nieuws’.

Even voorstellen….

Op de jaarvergadering van de lanelijke Confessionele Vereniging op 9 april 2019 werd dr. Jurrien Mol benoemd tot voorzitter, als opvolger van dr. A. H. van Veluw. Tot medio 2019 was hij voorzitter van de Taakgroep Gemeente en Theologie. ‘Deze taakgroep functioneert binnen de vereniging als denktank op het terrein van toerusting en ondersteuning van gemeenten en van theologische verdieping. Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Schrift en Belijden en sinds november 2016 tevens voorzitter van de redactie van de serie ‘Geloven op goede gronden’, waarin inmiddels vijf delen verschenen zijn. Deze boekjes zijn steeds als leidraad gebruikt voor het Leerhuis van onze kring.

Sinds 1998 is ds. J.F. Mol als predikant verbonden aan de gemeente Nijega.
Daarvoor was hij predikant in Tzum (1990-1998). Ds. Mol (1962) studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht aan de Faculteit Godgeleerdheid.
In 2002 promoveerde hij op het proefschrift Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid, een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël 18 en 20.

In dit onderzoek wordt de vraag naar de verhouding tussen collectieve en individuele verantwoordelijkheid gesteld. Deze studie deed hij in de pastorie naast de dagelijkse praktijk van het leven als voltijds dienstdoend predikant in een gemeente, met gebruikmaking van de regeling voor het vijfjaarlijks studieverlof. De toetsing van gedachten in de praktijk van het gemeenteleven (catechese, bijbelkringen, preken) heeft hierbij stimulerend en bevruchtend gewerkt.

Dr. Mol signaleerde in 2015 een fundamentele denkfout n.a.v. de veelbesproken enquête van de PKN over ‘kerk in 2025: een kerk met toekomst’. Hij wijst op een andere invalshoek: het gaat helemaal niet om de kerk maar om het koninkrijk van God.

Dr. Mol  woont in Nijega, is gehuwd en heeft twee kinderen.

Graag tot ziens op 27 oktober!

Reservering bij voorkeur per e-mail, zie hieronder.

Namens de Confessionele Kring Apeldoorn, met hartelijke groet,

Jaap van der Rhee, secretaris