Uitgangscollecte, zondag 9 mei, Noodhulp Syrische vluchtelingen, ZOA 

Sinds het begin van de oorlog in Syrië zijn meer dan hondderdduizend doden en 13 miljoen mensen op de vlucht. Het kalifaat is inmiddels voorbij, maar de ideologie is niet verdwenen. Daardoor blijft de situatie zeer onvoorspelbaar. Langzaam beginnen de eerste Syriërs terug te keren naar huis. Maar veel steden zijn verwoest en er is minimale toegang tot bijvoorbeeld water en gezondheidszorg.  

ZOA werkt in Syrië aan noodhulp en wederopbouw. ZOA wil dit jaar zes scholen herstellen, docenten trainen en kinderen de mogelijkheid geven om lesstof in te halen na de achterstand die ze hebben opgedaan. Ook verleent ZOA levensreddende hulp met voedseldistributies, dekens, warme kleding en geld. Ook helpen ze gezinnen wiens huizen zwaar beschadigd zijn om deze te repareren en, zo nodig, aan te passen wanneer ze een handicap hebben.  

Samen zijn we er voor de mensen in Syrië. 

www.zoa.nl